DiCyPS

DiCyPS er en forkortelse for Centre for Data-Intensive Cyber-Physical Systems. DiCyPS løber i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2021 og er finansieret af Innovationsfonden samt 10 private firmaer. Centeret er forankret på Aalborg Universitet og skal lave en række demonstratorer, hvor big data fra transport og energiområdet tages i anvendelse. Målet er at have løsninger klar til håndteringen af bigdata, når de for alvor kommer frem i løbet af de næste år. Med udgangspunkt i nutidige og fremtidige udfordringer og løsninger indenfor transportområdet ligger DiCyPS helt indenfor formålet med TINV3.

Projektets partnere er:
Aalborg Universitet, HugeLawn, Rambøll, Danfoss, Insero, TU-Dresden, Energistyrelsen, Balgard Norgard, FlexDanmark, Aalborg Kommune, Inria –Rennes, SCADA, Seluxit, Region Nordjylland, BLIP Systems, LB Forsikring.