Innovationsnetværket Femern Bælt

Innovationsnetværk Femern Bælt er et samarbejde mellem Region Sjælland og Styrelsen for Forskning og Innovation, der sikrer, at aktiviteterne, der opstår i forbindelse med byggeriet af Femern tunnellen bliver udnyttet og optimeret. Netværket arbejder for at Femern-byggeriet fører til varig innovation, beskæftigelse og vækst i danske virksomheder, der har interesse i byggeriet. 

Innovationsnetværk Femern Bælts formål:

  • Sætte virksomhedernes behov i fokus som brobygger mellem virksomheder, uddannelse og forskning

  • Skabe flere jobs og lokalisering

  • Nationalt knudepunkt for virksomheder med interesse i det kommende Femernbælt byggeri

  • Særlig fokus på fremme af nye produkter og services i SMV’er

  • Være en åben og tilgængelig samarbejdspartner

  • Sætte fokus på særlige indsatsområder med særligt innovationspotentiale

  • Lave netværks- og innovationsaktiviteter i og omkring Femern bælt sitet