LNG: BEST FUEL of the FUTURE
Apr
10
to Apr 12

LNG: BEST FUEL of the FUTURE

The global demand for Liquefied Natural Gas (LNG) is expected to increase 4-5% pr. year between 2015 and 2030! Most of the future LNG growth is anticipated to be created by further floating storage regasification units (FSRUs), the declining domestic gas production, small scale LNG and the transport sector.

View Event →

Human Factors Challenges of Remotely Operated / Autonomous Transport
Feb
5
11:10 AM11:10

Human Factors Challenges of Remotely Operated / Autonomous Transport

There is an increasing focus on development and operation of remotely controlled and autonomous transport. Driverless trains in airports and metropolitan areas are already familiar, and drones are used in aviation, where pilotless passenger airplanes are also discussed. In sea, air and road transport we see the contours of remotely controlled and autonomous ships, airplanes and cars in the horizon. The technical side of such... 

View Event →
Virksomhedernes vej til grønnere transporter i de kommende år
Dec
4
10:00 AM10:00

Virksomhedernes vej til grønnere transporter i de kommende år

Med Parisaftalen om det globale klima er der sat en global dagsorden for klimaindsatsen frem mod 2050. En gennemgang fra august 2017 af danske virksomheders CSR rapporter viste at 15 ud af 20 af de største virksomheder har konkrete mål for at nedbringe deres CO2-udslip. Virksomhederne har således indarbejdet miljø og klima som en integreret del af deres samlede strategi.

View Event →
IFB Årsdag
Nov
23
9:30 AM09:30

IFB Årsdag

Skal din virksomhed have mulighed for at udvikle sig? Vil I stå stærkere end konkurrenterne? Vil I skabe vækst og bedre bundlinje? Nu kan din virksomhed få adgang til den nyeste teknologi via deltagelse i innovations- og teknologiprojekter for 40 millioner kr. På den korte bane får I ny viden og mulighed for at udvikle jeres virksomhed, på den lange bane står I stærkere end konkurrenterne, når fx byggeriet af Femern går i gang!

View Event →
WORKSHOP: CONNECTIVITY, SPARE PARTS PLANNING AND 3D PRINTING or CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN IMPLEMENTING DIGITIZATION FOR SPARE PARTS: SHIPPING AND MANUFACTURING INDUSTRY PERSPECTIVES
Nov
20
8:30 AM08:30

WORKSHOP: CONNECTIVITY, SPARE PARTS PLANNING AND 3D PRINTING or CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN IMPLEMENTING DIGITIZATION FOR SPARE PARTS: SHIPPING AND MANUFACTURING INDUSTRY PERSPECTIVES

  • Aalborg University - Campus Copenhagen (map)
  • Google Calendar ICS

Manufacturers of heavy industrial equipment (wind mills, ocean vessels and equipment, offshore platforms, mining equipment) have to ensure uptime and hence productivity for their customers. This results in keeping inventories of the critical items. Such inventory carrying...

View Event →
B2B meeting and visit to Klaipedos Nafta’s newly launched LNG distribution station and infrastructure
Nov
15
to Nov 16

B2B meeting and visit to Klaipedos Nafta’s newly launched LNG distribution station and infrastructure

This two-day event will offer the possibility to learn more about best LNG practices in the energy and transport sectors, a study visit to the newly constructed onshore LNG Reloading Station in Klaipeda and as always plenty of networking and B2B opportunities

View Event →
COLUMBUS Blue Society Knowledge Transfer Conference 2017: Achieving Impact from Marine Research
Nov
6
to Nov 7

COLUMBUS Blue Society Knowledge Transfer Conference 2017: Achieving Impact from Marine Research

An international forum to bring together actors interested in sharing best practice and learning about initiatives and sectoral progress in Knowledge Transfer. This conference will offer an opportunity to collaboratively explore the barriers, challenges and possible solutions to achieving the impact potential of marine and maritime research, at all stages of the funding cycle. Training on the COLUMBUS Knowledge Transfer methodology will be available, targeted towards EU staff and funding agencies.

View Event →
4 nye teknologier i byggeriet og logistikken
Oct
31
12:00 PM12:00

4 nye teknologier i byggeriet og logistikken

Nye teknologier er på vej ind i bygge- og anlægsprojekter og skaber muligheder for leverandører og samarbejdspartnere. Big data, analytics, droner, robotter, Virtual Reality og Smartphones er blandt de teknologier som understøtter effektivisering og innovation. Seminaret vil give et indblik i teknologierne og anvendelsesmulighederne i transport- og logistikvirksomhederne ved konkrete cases.

View Event →
International Sulphur Regulation
Sep
28
12:00 PM12:00

International Sulphur Regulation

The requirements on sulfur reductions on the shipping industry are already delivering significant environmental improvements. The 0,5% global sulphur cap in 2020 will on the other hand be the most expensive regulation ever passed by the IMO and creates huge incentives for non-compliance. But what comprises the sulphur regulation? What are the challenges and the legal possibilities for enforcing global sulphur cap?

View Event →
Er havnesektoren klar til autonome skibe?
Sep
26
2:00 PM14:00

Er havnesektoren klar til autonome skibe?

Autonome skibe er på alles læber. Mange eksperter mener, det teknologisk vil være muligt at skibe kan sejle selv indenfor blot en kort årrække. Denne eftermiddag vil vi kigge på alt andet end selve det autonome skib: havne, lodsning, søkort, etc. Og på fænomenet i sin kontekst; virkeligheden hvori det autonome skib skal operere.

View Event →
Gamification  – innovation på spil
Jun
17
4:30 PM16:30

Gamification – innovation på spil

Gamification’ er betegnelsen for brugen af spil-elementer til formål, der ligger uden for spil og leg. Inden for det seneste årti er gamification blevet brugt til mange forskellige formål: Loyalitetsskabelse i forhold til brands, motivation ift. sundere livsførelse, understøttelse af læring osv. Men på det seneste har man også brugt gamification til at understøtte innovation og designprocesser. Hvordan får man højnet almindelige menneskers bevidsthed om verdens energiressourcer og dermed ændret deres adfærd ift. det daglige energiforbrug?

View Event →
VR & Musik - Fra under- holdning til behandling
Jun
17
2:00 PM14:00

VR & Musik - Fra under- holdning til behandling

Virtual Reality (VR) og Musik er mere end kilder til god underholdning. Hør når eksperterne forklarer om de spændende teknologiske muligheder og tag aktiv del i debatten om de etiske spørgsmål, der rejser sig når vi bevæger os fra underholdning til behandling. Prøv også en række udvalgte VR oplevelser på egen krop, lavet med og til den danske sundhedssektor.

View Event →
Biller med bløde løg?
Jun
17
12:00 PM12:00

Biller med bløde løg?

Antallet af ældre stiger. Det samme gør de ældres forventninger til den mad, de selv køber i supermarkedet eller som bliver leveret til f.eks. plejeboliger og hospitaler. Bøf med bløde løg er ikke nødvendigvis en eviggyldig klassiker på menukortet til seniorer, der er vant til et aktivt liv med ironmans eller blot er gourmet-vante foodies.

View Event →
Kom og se hvordan data  og god service skaber liv  i bymidten
Jun
17
10:30 AM10:30

Kom og se hvordan data og god service skaber liv i bymidten

Vi live tracker fra Folkemødet for at vise, hvor enkelt man kan indsamle data om menneskers færden rundt i området, og viser konkrete eksempler på, hvordan en lignende dataindsamling kan bruges til at styrke det lokale butiksliv i danske købstæder igennem god service. Big data er tidens udbredte buzzword, men mindre datasæt fra lokale områder kan også være af stor værdi. Hvor går kunderne hen?

View Event →
Grand Challenges - Fremtidens  forretningsmuligheder
Jun
15
4:30 PM16:30

Grand Challenges - Fremtidens forretningsmuligheder

CO2-udledning, plast i verdenshavene, forurenede affaldsmængder, for mange biler på ve-
jene. Vi kender alle udfordringerne. Men hvem skal løse dem? Og hvordan? Udfordringerne er så komplekse, at de kræver innovation på et helt andet niveau end vi hidtil har set. Men udfordringerne rummer også mulighed for nye forretningsområder, nye jobs og vækst.

View Event →
Curling, kærlighed  eller klaps?
Jun
15
3:00 PM15:00

Curling, kærlighed eller klaps?

Fortællingerne om de succesfulde innovative opfindelser er ofte en omskrevet version af ”den Grimme Ælling”. Masser af afvisninger og fejltagelser før gennembruddet endelig kom. Innovationsnetværkene er sat i verden for at hjælpe virksomheder til succes. Men skal der modgang til for at blive modstandsdygtig, så vi i virkeligheden bør undgå ”curling-virksomheder”? Eller risikerer vi, at de gode idéer dør undervejs på den ufremkommelige vej tilsucces?

View Event →
The Maritime Manager of the Future - Retention & Recruitment
May
30
2:00 PM14:00

The Maritime Manager of the Future - Retention & Recruitment

Attracting and retaining the best talent is more difficult than ever. The unemployment is currently lower than we have seen in many years and the labour market is very tight. The “war for talent” is on in the maritime industry which doesn't reside first in in the mind of the candidate. Hence, employee branding is..

View Event →