4 nye teknologier i byggeriet og logistikken
Oct
31
12:00pm12:00pm

4 nye teknologier i byggeriet og logistikken

Nye teknologier er på vej ind i bygge- og anlægsprojekter og skaber muligheder for leverandører og samarbejdspartnere. Big data, analytics, droner, robotter, Virtual Reality og Smartphones er blandt de teknologier som understøtter effektivisering og innovation. Seminaret vil give et indblik i teknologierne og anvendelsesmulighederne i transport- og logistikvirksomhederne ved konkrete cases.

View Event →
COLUMBUS Blue Society Knowledge Transfer Conference 2017: Achieving Impact from Marine Research
Nov
6
to Nov 7

COLUMBUS Blue Society Knowledge Transfer Conference 2017: Achieving Impact from Marine Research

An international forum to bring together actors interested in sharing best practice and learning about initiatives and sectoral progress in Knowledge Transfer. This conference will offer an opportunity to collaboratively explore the barriers, challenges and possible solutions to achieving the impact potential of marine and maritime research, at all stages of the funding cycle. Training on the COLUMBUS Knowledge Transfer methodology will be available, targeted towards EU staff and funding agencies.

View Event →
B2B meeting and visit to Klaipedos Nafta’s newly launched LNG distribution station and infrastructure
Nov
15
to Nov 16

B2B meeting and visit to Klaipedos Nafta’s newly launched LNG distribution station and infrastructure

This two-day event will offer the possibility to learn more about best LNG practices in the energy and transport sectors, a study visit to the newly constructed onshore LNG Reloading Station in Klaipeda and as always plenty of networking and B2B opportunities

View Event →

Er havnesektoren klar til autonome skibe?
Sep
26
2:00pm 2:00pm

Er havnesektoren klar til autonome skibe?

Autonome skibe er på alles læber. Mange eksperter mener, det teknologisk vil være muligt at skibe kan sejle selv indenfor blot en kort årrække. Denne eftermiddag vil vi kigge på alt andet end selve det autonome skib: havne, lodsning, søkort, etc. Og på fænomenet i sin kontekst; virkeligheden hvori det autonome skib skal operere.

View Event →
Gamification  – innovation på spil
Jun
17
4:30pm 4:30pm

Gamification – innovation på spil

Gamification’ er betegnelsen for brugen af spil-elementer til formål, der ligger uden for spil og leg. Inden for det seneste årti er gamification blevet brugt til mange forskellige formål: Loyalitetsskabelse i forhold til brands, motivation ift. sundere livsførelse, understøttelse af læring osv. Men på det seneste har man også brugt gamification til at understøtte innovation og designprocesser. Hvordan får man højnet almindelige menneskers bevidsthed om verdens energiressourcer og dermed ændret deres adfærd ift. det daglige energiforbrug?

View Event →
VR & Musik - Fra under- holdning til behandling
Jun
17
2:00pm 2:00pm

VR & Musik - Fra under- holdning til behandling

Virtual Reality (VR) og Musik er mere end kilder til god underholdning. Hør når eksperterne forklarer om de spændende teknologiske muligheder og tag aktiv del i debatten om de etiske spørgsmål, der rejser sig når vi bevæger os fra underholdning til behandling. Prøv også en række udvalgte VR oplevelser på egen krop, lavet med og til den danske sundhedssektor.

View Event →
Biller med bløde løg?
Jun
17
12:00pm12:00pm

Biller med bløde løg?

Antallet af ældre stiger. Det samme gør de ældres forventninger til den mad, de selv køber i supermarkedet eller som bliver leveret til f.eks. plejeboliger og hospitaler. Bøf med bløde løg er ikke nødvendigvis en eviggyldig klassiker på menukortet til seniorer, der er vant til et aktivt liv med ironmans eller blot er gourmet-vante foodies.

View Event →
Kom og se hvordan data  og god service skaber liv  i bymidten
Jun
17
10:30am10:30am

Kom og se hvordan data og god service skaber liv i bymidten

Vi live tracker fra Folkemødet for at vise, hvor enkelt man kan indsamle data om menneskers færden rundt i området, og viser konkrete eksempler på, hvordan en lignende dataindsamling kan bruges til at styrke det lokale butiksliv i danske købstæder igennem god service. Big data er tidens udbredte buzzword, men mindre datasæt fra lokale områder kan også være af stor værdi. Hvor går kunderne hen?

View Event →
Grand Challenges - Fremtidens  forretningsmuligheder
Jun
15
4:30pm 4:30pm

Grand Challenges - Fremtidens forretningsmuligheder

CO2-udledning, plast i verdenshavene, forurenede affaldsmængder, for mange biler på ve-
jene. Vi kender alle udfordringerne. Men hvem skal løse dem? Og hvordan? Udfordringerne er så komplekse, at de kræver innovation på et helt andet niveau end vi hidtil har set. Men udfordringerne rummer også mulighed for nye forretningsområder, nye jobs og vækst.

View Event →
Curling, kærlighed  eller klaps?
Jun
15
3:00pm 3:00pm

Curling, kærlighed eller klaps?

Fortællingerne om de succesfulde innovative opfindelser er ofte en omskrevet version af ”den Grimme Ælling”. Masser af afvisninger og fejltagelser før gennembruddet endelig kom. Innovationsnetværkene er sat i verden for at hjælpe virksomheder til succes. Men skal der modgang til for at blive modstandsdygtig, så vi i virkeligheden bør undgå ”curling-virksomheder”? Eller risikerer vi, at de gode idéer dør undervejs på den ufremkommelige vej tilsucces?

View Event →
The Maritime Manager of the Future - Retention & Recruitment
May
30
2:00pm 2:00pm

The Maritime Manager of the Future - Retention & Recruitment

Attracting and retaining the best talent is more difficult than ever. The unemployment is currently lower than we have seen in many years and the labour market is very tight. The “war for talent” is on in the maritime industry which doesn't reside first in in the mind of the candidate. Hence, employee branding is..

View Event →
GoLNG & EnviSuM studytrip to Gothenburg
May
9
to May 10

GoLNG & EnviSuM studytrip to Gothenburg

Two and a half years have passed since the Baltic Sea Region was introduced as a Sulphur Emission Control Area (SECA). It is time to take a closer look at the lessons learned and the experiences gained by shipowners, ports, maritime equipment producers and authorities in the Baltic Sea Region. And what is the business potential that has emerged as a result of the innovations brought on by the SECA regulation?

View Event →
Digitalisering af godstransport & Blockchain Logistics
Mar
14
1:30pm 1:30pm

Digitalisering af godstransport & Blockchain Logistics

Den teknologiske udvikling har muliggjort nye forretningskoncepter, flere samarbejdsmuligheder og effektivitetsforbedringer i en helt ny skala. Disse tendenser har man allerede hørt om hos f.eks. 'Bit Coins', Uber og Airbnb. Markederne og spillereglerne er under store ændringer i de kommende år, og transport og logistik er af de brancher, der forventes at blive berørt af nye teknologier, forretningskoncepter og digitalisering.

View Event →
4. møde i godsnetværket med særligt fokus på trafiksikkerhed
Feb
28
9:00am 9:00am

4. møde i godsnetværket med særligt fokus på trafiksikkerhed

Der er igen netværksmøde for Godstransporten i København og du er inviteret til at deltage! Se hvad dagsordenen byder på nedenfor. Netværksmødet bliver afholdt i Netværket for Godstransport. Denne gang sætter vi et særligt fokus på trafiksikkerhed , da vi fortsat ser en stigning i antallet af dødsulykker med lastbiler i 2016.

View Event →
Automatisering i forsyningskæder
Feb
7
1:30pm 1:30pm

Automatisering i forsyningskæder

Automatisering og effektivisering breder sig til logistikken og forsyningskanalerne. Dette stiller krav til alle virksomhedens funktioner omkring produktions- og handelsprocesserne. Robotter, automater og selvkørende enheder er muligheder, der i dag kan beskrives som et tæt forbundet system af logistiske initiativer, der kan forbedre konkurrenceevnen og sikre sammenhæng i forsyningskæden.

View Event →
Nordisk konference om biomasse i tung transport
Dec
6
10:00am10:00am

Nordisk konference om biomasse i tung transport

NTM Sverige og NTM Danmark (TINV) inviterer i samarbejde med Fores (2030-sekretariatet) og CONCITO til: Nordisk konference om biomasse i tung transport. Transportsektoren tegner sig for en betydelig og stigende del af den samlede udledninger af CO2, og har dermed også en vigtig rolle for at nå de klimamål, som senest blev aftalt på klimatopmødet i Paris 2015. 

View Event →
Workshop for vare- og godstransport i byen
Dec
5
8:30am 8:30am

Workshop for vare- og godstransport i byen

  • Københavns Rådhus, 1 sal i lokalet Hovedkassen. (map)
  • Google Calendar ICS

På workshoppen vil det være formålet at forene de mange udviklingstendenser i flere scenarier for hvordan Københavns vare- og godstransport kan se ud i 2020 og 2030. Derfor er det afgørende at alle interessenter er med til at identificere forskellige og ønskelige udviklingsscenarier.

View Event →
Batteriseminar 2016
Nov
30
to Dec 1

Batteriseminar 2016

Lithium Balance og Teknologisk Institut inviterer i samarbejde med TINV og Dansk Batteriforening til et internationalt batteriseminar.

På seminaret får du indsigt i en verden af Lithium-teknologi, sikkerhedsrisici, performanceoptimering og hvordan man håndterer disse gennem battery management systemer. 

View Event →
Effektive brændstoffer - virker de?
Nov
23
1:00pm 1:00pm

Effektive brændstoffer - virker de?

Seminaret har fokus på effektive brændstoffer og hvorvidt de virker i praksis. Få et overblik over, hvad funktionen er for de mange forskellige biobrændstoffer og additiver som tilsættes benzin og diesel. Samtidig ser vi også på, hvilke faktorer som oktan/cetan, der har betydning for motorens effektivitet. 

View Event →