TINV ARRANGEMENTER

Filtering by: TINV ARRANGEMENTER

IFB Årsdag
Nov
23
9:30 AM09:30

IFB Årsdag

Skal din virksomhed have mulighed for at udvikle sig? Vil I stå stærkere end konkurrenterne? Vil I skabe vækst og bedre bundlinje? Nu kan din virksomhed få adgang til den nyeste teknologi via deltagelse i innovations- og teknologiprojekter for 40 millioner kr. På den korte bane får I ny viden og mulighed for at udvikle jeres virksomhed, på den lange bane står I stærkere end konkurrenterne, når fx byggeriet af Femern går i gang!

View Event →
The Maritime Manager of the Future - Retention & Recruitment
May
30
2:00 PM14:00

The Maritime Manager of the Future - Retention & Recruitment

Attracting and retaining the best talent is more difficult than ever. The unemployment is currently lower than we have seen in many years and the labour market is very tight. The “war for talent” is on in the maritime industry which doesn't reside first in in the mind of the candidate. Hence, employee branding is..

View Event →
Digitalisering af godstransport & Blockchain Logistics
Mar
14
1:30 PM13:30

Digitalisering af godstransport & Blockchain Logistics

Den teknologiske udvikling har muliggjort nye forretningskoncepter, flere samarbejdsmuligheder og effektivitetsforbedringer i en helt ny skala. Disse tendenser har man allerede hørt om hos f.eks. 'Bit Coins', Uber og Airbnb. Markederne og spillereglerne er under store ændringer i de kommende år, og transport og logistik er af de brancher, der forventes at blive berørt af nye teknologier, forretningskoncepter og digitalisering.

View Event →
4. møde i godsnetværket med særligt fokus på trafiksikkerhed
Feb
28
9:00 AM09:00

4. møde i godsnetværket med særligt fokus på trafiksikkerhed

Der er igen netværksmøde for Godstransporten i København og du er inviteret til at deltage! Se hvad dagsordenen byder på nedenfor. Netværksmødet bliver afholdt i Netværket for Godstransport. Denne gang sætter vi et særligt fokus på trafiksikkerhed , da vi fortsat ser en stigning i antallet af dødsulykker med lastbiler i 2016.

View Event →
Automatisering i forsyningskæder
Feb
7
1:30 PM13:30

Automatisering i forsyningskæder

Automatisering og effektivisering breder sig til logistikken og forsyningskanalerne. Dette stiller krav til alle virksomhedens funktioner omkring produktions- og handelsprocesserne. Robotter, automater og selvkørende enheder er muligheder, der i dag kan beskrives som et tæt forbundet system af logistiske initiativer, der kan forbedre konkurrenceevnen og sikre sammenhæng i forsyningskæden.

View Event →
Nordisk konference om biomasse i tung transport
Dec
6
10:00 AM10:00

Nordisk konference om biomasse i tung transport

NTM Sverige og NTM Danmark (TINV) inviterer i samarbejde med Fores (2030-sekretariatet) og CONCITO til: Nordisk konference om biomasse i tung transport. Transportsektoren tegner sig for en betydelig og stigende del af den samlede udledninger af CO2, og har dermed også en vigtig rolle for at nå de klimamål, som senest blev aftalt på klimatopmødet i Paris 2015. 

View Event →
Workshop for vare- og godstransport i byen
Dec
5
8:30 AM08:30

Workshop for vare- og godstransport i byen

  • Københavns Rådhus, 1 sal i lokalet Hovedkassen. (map)
  • Google Calendar ICS

På workshoppen vil det være formålet at forene de mange udviklingstendenser i flere scenarier for hvordan Københavns vare- og godstransport kan se ud i 2020 og 2030. Derfor er det afgørende at alle interessenter er med til at identificere forskellige og ønskelige udviklingsscenarier.

View Event →