Matchmaking og støttemuligheder

På denne side har du mulighed for at læse om dels TINVs eget arbejde med matchmaking og de forskellige støttemuligheder, der findes i forhold til etablering af internationalt samarbejde og udvikling.

Matchmaking, samarbejde og projektudvikling

TINV arbejder i øjeblikket med 8 aktiviteter,  inden for hvilke der arrangeres netværksmøder, konferencer og matchmaking aktiviteter. TINV har separat fokus på matchmaking, da det er et af vores mål at være facilitator for etablering af kontakt, samarbejder og partnerskaber mellem virksomheder, vidensinstitutioner, forskere etc.

Læs mere under 'Matchmaking' fanen til venstre.

Internationale støttemuligheder

Herunder kan du læse om en række af de forskellige muligheder, der findes for at søge rådgivning, støtte og sparring i forbindelse med internationale projekter og samarbejder. Der er en del forskellige tilbud på dette felt, her har vi valgt at fremhæve mulighederne inden for:

  • EU's 7. rammeprogram for forskning
  • Enterprise Europe Network
  • Nordiske støttemuligheder
  • Eksportrådet
  • Cluster Excellence Danmark