Nyheder

Innovationsnetværk Danmark, Performanceregnskab for 2017

Innovationsnetværk Danmark, Performanceregnskab for 2017

Samlet set deltog 11.110 virksomheder i netværkenes aktiviteter, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere år, hvor virksomhedsdeltagelse i perioden 2012-2015 har ligget relativt stabilt omkring 7.500 virksomheder. Innovationsnetværkene er således blevet et kendt instrument, som for mange virksomheder tjener som indgang til innovationsfremmesystemet.

DTL magasinet - Vognmand med det grønne overblik

DTL magasinet - Vognmand med det grønne overblik

I seneste udgave af DTL magasinet kan du blandt andet læse om én af TINVs miljøarbejds-cases. Artiklen omhandler Vognmand Knud Åge Nielsen der har indført miljøledelse i sin virksomhed og går efter miljøcertifikat inden årets udgang. Knud Åge Nielsen har deltaget i TINV projektet: "Mere effektive godstransporter – bedre miljø" og fortæller nu om sin oplevelse ved sin deltagelse i miljøprojektet.

MDC's EnviSuM project was made into a movie

MDC's EnviSuM project was made into a movie

In May 2017, the EnviSuM project made a study visit to Gothenburg, Sweden to have a closer look into the environmental impacts on the SECA. 

A film crew joined us on the trip and we now give you a closer look into what the EnviSuM project is about, what's moving right now and what's the aim of the project - all based on the trip to Gothenburg.

Busines case – Netværk for Transport og Miljø, TINV

Busines case – Netværk for Transport og Miljø, TINV

Netværk for Transport og Miljø, TINV, blev etableret som et netværk i TINV i 2010. Baggrunden var netop et ønske fra en række virksomheder om input til deres miljøarbejde, i første omgang med udgangspunkt i deklaration af CO2 og emissioner fra de gennemførte transportopgaver. Transportkøberne oplevede, at det var svært at sammenligne deklarationerne fra forskellige transportvirksomheder, og transportvirksomhederne oplevede, at kravene til deklarationerne ikke var standardiseret fra de forskellige transportkunder.

Artikel skrevet om TINV arrangement 'Effektive Brændstoffer'

Artikel skrevet om TINV arrangement 'Effektive Brændstoffer'

I november afholdte Teknologisk Institut og TINV et seminar for fulde huse hos OK a.m.b.a. i Viby. Emnet var effektive brændstoffer, hvilket foruden at tiltrække ca. 30 ingeniører og tekniske kapaciteter indenfor brændstoffer, også tiltrak Kim Lesanner der er redaktionschef hos Motor-magasinet. Hans besøg udmundede i en artikel i magasinet, som vi nu giver dig muligheden for, at læse nedenfor. 

TINV omtales - Nye værktøjer skal understøtte miljøarbejde

TINV omtales - Nye værktøjer skal understøtte miljøarbejde

Vi er altid glade når TINV bliver omtalt, og dette er ikke nogen undtagelse. 

Netværk for Transport og Miljø, TINV, har i samarbejde med Innovationscenter for Logistik og Transport, ILT, og Danske Vognmænd, DTL, gennemført projektet "Mere effektive godstransporter - bedre miljø". Projektet er gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen.