Identificere maritim og maritin forskning som allerede er gennemført og som har potentiale for at kommercialiseres og dermed skabe vækst og innovation.