Hvem er vi?

Transportens Innovationsnetværk (TINV) er hele det danske logistik- og transporterhvervs nationale innovationsnetværk, der har til formål at styrke transportområdet gennem øget innovation. TINV støtter op om generel effektivisering og grøn omstilling af logistik- og transportsektoren. Det gøres blandt andet ved at facilitere matchmaking, vidensdeling og projektudvikling blandt danske og internationale virksomheder der er tilknyttet transporterhvervet.