Lektor Per Homann

Lektor Per Homann

METRIK, RUC

Ekspertiseområder: infrastrukturplanlægning og regionaludvikling, kollektiv transport, miljøeffektiv godstransport, trængsel, økonomiske virkemidlers effekt, hvordan planlægger man langsigtet på trafikområdet og på hvilket fundament tages de politiske beslutninger.