InDeV

InDeV er en forkortelse for In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable road users. Projektet der løber i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2018 er finansieret af H2020. Målet med projektet er dels at sikre, at der laves mere trafiksikre løsninger rettet mod bløde trafikanter og dels at sikre, at der udvikles avancerede systemer til billedanalyse af trafiksituationer. Outputtet vil blive rettet mod trafiksikkerhed, men en række andre områder indenfor transportsområdet vil også kunne få adgang til langt bedre data og –analyser end tilfældet er i dag. Fokus på sikrere trafik samt adgang til bedre data ligger helt indenfor formålet med TINV3, da fremtidens stadigt mere komplekse og interagerende transportsystem behøver gode trafikdata for at kunne fungere.

Projektets partnere er:
Lund University Sweden, Aalborg University (AAU) Denmark, The Federal Highway Research Institute (BASt) Germany , Hasselt University (HU) Belgium, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) Netherlands, Warsaw University of Technology (WUT) Poland, Traffic Engineering (INTRA) Spain, Purdue University (PU) USA, Polytechnique Montréal (PM).