Transport- og Logistikklynge Greater Copenhagen

'Transport- og Logistikklyngen Greater Copenhagen' er etableret på initiativ af Region Sjælland og en række erhvervsinteressenter på Sjælland og Lolland Falster. TINV er med i dette initiativ, der bl.a. fokuserer på innovation. Netværket vil være brugerdrevet med en styregruppe, som dækker bredt indenfor transport og logistikerhvervene. 

Aktiviteterne dækker bl.a. tema-inspirationsdage, projekter, uddannelse og konkret vejledning om nuværende og fremtidige udviklingstendenser.

Baseret på interessetilkendegivelserne er prioriteret en række temaer: 

  • Intermodal/kombitransport og logistik

  • Bæredygtighed i logistik og transport

  • Leverandørsamarbejder - omkring transport/logistik

  • ITS i godstransporten samt digitalisering