Back to All Events

Workshop om fremtidens klimavenlige og støjsvage godstransport

  • Københavns Toldbod 18 Nordre Toldbod København, 1259 Denmark (map)

Som en del af Copenhagen Climate Solutions inviterer Godsnetværket i København til:

Workshop om fremtidens klimavenlige og støjsvage godstransport

Til workshoppen sættes der fokus på hvordan der kan skabes en mere klimavenlig og effektiv godstransport i København med særligt fokus på distribution i ydertimerne, e-handel og citylogistik samt alternative drivemidler. Der vil ydermere være inspirerende præsentationer fra udvalgte keynote speakers, samt der vil blive debatteret mellem centrale private og offentlige aktører.


Program

08.30 Åbning, konferenceregistrering og morgenkaffe
 
09.00 Velkomst af Københavns Kommune og Transportens Innovationsnetværk

09.15 Præsentation af fremtidsscenarier for klimavenlig godstransport i København

  • Fremtidens distribution i byen
    /ved Thomas Bech, Chef ved Coop Udgående Logistik
  • Climate friendly logistics in the fashion industry through increased collaboration and consolidation
    /by Jimmy Klintenberg, Managing Director, Greenway Logistics AB

10.15 Pause

10:30 Muligheder for at opnå EU støtte til demonstrationsprojekter ved Copenhagen EU Office

10:45 Workshoppens tre temaer:
Alternative drivemidler
Distribution i ydertimerne
E-handel og citylogistik

11:45 Opsamling og videre forløb

12:00 Afslutning

Se CPH Climate Solutions invitation her


Hent referat og præsentationerne her