Back to All Events

Nordisk konference om biomasse i tung transport

  • Post Nord 88 Hedegaardsvej København, 2300 Denmark (map)

NTM Sverige og NTM Danmark (TINV) inviterer i samarbejde med Fores (2030-sekretariatet) og CONCITO til:

Nordisk konference om biomasse i tung transport

Transportsektoren tegner sig for en betydelig og stigende del af den samlede udledninger af CO2, og har dermed også en vigtig rolle for at nå de klimamål, som senest blev aftalt på klimatopmødet i Paris 2015.  I de nordiske lande vil opfyldelse af forpligtigelserne i Paris aftalen betyde, at transportsektoren allerede frem mod 2030 skal bidrage med en reduktion af CO2 udledningen på ca. 40 % i forhold til 2005 niveauet. Frem til 2050 er det forudsætningen, at anvendelse af fossile brændstoffer er stort set udfaset. Når det gælder tunge transporter, kan anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer give vigtige bidrag til at realisere reduktionsmålene.  Men er det rette vej, og hvad er i så fald den gode måde at anvende biomassen på? 

Konferencen vil stille fokus på biobrændstof i den tunge transport på landevej som middel til at nå 2030 og 2050 målene for transportsektoren – muligheder og begrænsninger.

Målgruppen er transportvirksomheder, transportkøbere, myndigheder og beslutningstagere i øvrigt i forhold til transportsystemet samt videnspersoner (forskere og rådgivere). Det er vigtigt, at målgruppen på baggrund af deltagelsen har et bedre overblik som grundlag for deres strategisk miljø- og klimarbejde. 

Konferencen gennemføres med støtte fra Post Nord
 


OBS! Du kan hente præsentationerne ved at klikke på oplægsholderne

Program

10.00 Velkomst ved Post Nord
ved landechef Peter Kjær Jensen, Post Nord

10.10 Introduktion til dagen program
ved vd. Mattias Goldmann, Fores

10.20 Den globale klimaaftale som ramme for udnyttelse af biomasse
ved direktør Christian Ibsen, Concito

10.40 Hvad er kriterierne til ”bæredygtige biodrivmidler
ved professor Pål Börjesson, Lund Universitet

11.10 På vej mod et fossilfrit transportsystem i Norden, mål og midler
ved vd. Mattias Goldmann, Fores

11.40 Hvad er de internationale krav, som klimapolitik i Norden skal leve op til? 
Ved Carsten Poulsen, Energistyrelsen

12.10 Frokost og networking

13.10 Alternative drivmidler – en oversigt over hvilke og tilgængeligheden i dag og i morgen.
ved Michael Mücke Jensen , EOF (Energi- og Olieforum)

13.50 Miljømærkning af biodrivmiler. Hvad er kriterierne i Svanemærket til biobrændstoffer? 
Ved Nordic Product Manager Thomas Christensen, Nordic Ecolabel (Svanen)

14.20 På vej mod en fossilfri transportsektor i Sverige
ved Håkan Johansson, Trafikverket

14.50 Transportteknologi: hvad vil anvendelse af biobrændstoffer betyde for fremtidens lastbiler?
ved Anton Freiesleben, Salgsdirektør, Scania Danmark A/S

15.10 Kaffepause

15.30 Et brugerperspektiv
Indlæg ved: 
POST NORD ved Søren Boas  
DSV ved Thomas Suse

16.00 Involvering af interessenter i udvikling af det fossilfri samfund
ved Christian Ege, Det Økologiske Råd

16.30 – 16.50 Opsamling og paneldiskussion

16.50 – 17.00 Afslutning på dagens program


Hør Anton Freiesleben, Scania: Der er sket er stor teknologisk udvikling inden for lastbilmotorerne de seneste år. Der er i dag teknologiske løsninger på markedet, som kan give virksomhederne mulighed for at reducere klimabelastningen med op til 90 %.

Se billeder fra konferencen nedenfor. Tryk her for at se flere.

Mere information:
Lars Dagnæs, faglig koordinator TINV (lars@dagnaes.com)
Magnus Swahn (info@ntmcalc.org)
Mattias Goldmann (mattias.goldmann@fores.se) 
Henrik Gudmundsson (hgu@concito.dk)

Earlier Event: December 5
Workshop for vare- og godstransport i byen
Later Event: December 8
INNOlog Workshop