Back to All Events

Møde i Godsnetværket

 • Mobilitet og byrum 13 Njalsgade København S, 2300 Denmark (map)

Dagsorden

 • Velkomst
  v. serviceområdechef Jakob Møller Nielsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
   
 • Godkendelse af dagorden
   
 • Godkendelse af kommissorium
   
 • Tema 1. ITS projekt ECO-driving
  • Introduktion til ECO-driving v. Bahar N. Araghi, Københavns Kommune
  • Diskussion
    
 • Tema 2. Støj i forbindelse med varelevering i ydertimerne
  • Forsøg med varelevering i ydertimerne og udfordringer forbundet hermed v. Niels Holm Lantmännen Schulstad
  • Støj og miljøbutikker v. Henrik Iven, Københavns Kommune
  • Miljøstyrelsens arbejde med støjsvag varelevering v. Jens Schultz Hansen 4. Diskussion: hvordan kommer vi videre herfra?
    
 • Tema 3. Varelevering i Indre By
  • Diskussion af udfordringer og løsningsforslag 7.
    
 • Udvælgelse af temaer til det kommende møde
   
 • Let frokost