Back to All Events

Netværksmøde i Netværk for Transport og Miljø

  • Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Denmark (map)

Se deltagerliste her

Netværk for Transport og Miljø, TINV, inviterer til workshop og netværksmøde!

Temaerne for mødet vil være “Miljøledelse, sådan kommer vi i gang”, ”Grøn omstilling af den globale skibsfart”  og ”Energisyn i transportvirksomheder”.

TEMA 1. Miljøledelse, sådan kommer vi i gang

Netværk for Transport og Miljø, TINV, vil præsentere en ny håndbog i miljøledelse ”Min miljøledelse – så går vi i gang”. Håndbogen indeholder en praktisk guide og en tjekliste for virksomhedernes miljøarbejde. Håndbogen er udarbejdet i projektet ”Mere effektive godstransporter – bedre miljø”, som er gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen. Projektet afsluttes juni 2016.  

Lars Dagnæs, TINV, vil give et overblik over de vigtigste resultater fra projektet ”Mere effektive godstransporter – bedre miljø”, og han vil præsentere håndbogen.

Lisbet Hagelund, DTL, vil fortælle hvordan branchen vil bruge håndbogen og de øvrige værktøj, der er udviklet i projektet.

Adm. direktør Leif Pedersen, ICT Logistics A/S, vil med udgangspunkt i sin virksomhed fortælle om erfaringerne med miljøledelse: ”Miljøarbejde – så det forstås, bruges på en motiveret måde såvel internt som ekstern”.

Blue Water Shipping har udviklet en fremgangsmåde til at deklarere transportopgaverne for energi og CO2 emissioner i overensstemmelse med standarden EN 16258 og fransk lovgivning. Group Environmental & CSR Specialist Heidi Berntsen, Blue Water Shipping, fortæller om udviklingsprojektet og de valg, der er taget.

TEMA 2. Søfart – et globalt erhverv i grøn omstilling

Søfart er en global industri, som de seneste år har været igennem en grøn omstilling. Omstillingen er sket i et samspil mellem rederivirksomhederne og den globale søfartsorganisation, IMO. EU har valgt at stille det yderligere krav til alle rederier, der anløber havne i EU, at de skal lave verificerede opgørelser af energiforbruget ved de skibsfarter, der anløber EU havne. (MRV). På mødet vil Per Winter Christensen, Danmarks Rederiforening, give en oversigt over de tiltag, der er blevet igangsat globalt, og de første erfaringer. 

Danmarks Rederiforening har de seneste år indsamlet performancetal for energieffektivitet fra medlemmernes flåde. Heri ligger der et vigtigt grundlag til at følge effekten af den grønne omstilling i skibsfarten.

TEAM 3. Energisyn i transportvirksomheder

Med EU’s energieffektivitetsdirektiv fra 2012 er det bl.a. fastlagt, at store virksomheder hvert 4. år skal gennemføre et energisyn. I Danmark skulle energisynet første gang være afsluttet december 2015. 

Lars Overgaard, Teknologisk Institut, vil give en overblik over ordningen og kravene til virksomhederne. Søren Boas, Post Nord, vil fortælle om overvejelser ved implementering af ordningen i transportvirksomheder og bud

PROGRAM:

10.00            Velkomst og præsentation af dagens temaer ved  Søren Boas, Formand for Netværk for Transport og Miljø, TINV

Tema 1. Miljøledelse, sådan kommer vi i gang

10.15 - Resultater fra projektet “Mere effektiv godstransporter - bedre miljø” ved Lars Dagnæs, Netværk for Transport og Miljø, TINV

10.25 - Præsentation af håndbogen “Min miljøledelse - så går vi i gang” ved Lars Dagnæs, Netværk for Transport og Miljø, TINV

10.45 - Sådan vil vi bruge håndbogen ved Lisbet Hagelund, DTL

Virksomhedscases

11.00 - Miljøarbejde – så det forstås, bruges på en motiveret måde såvel internt som eksternt ved adm. Direktør Leif Midtgaard Pedersen, ICT Logistics A/S

11.30 - Beregning og deklaration af CO2 til Blue Watewr Shippings kunder efter E 16259 standarden og fransk lovgivning. ved Group Environmental & CSR Specialist Heidi Berntsen. Blue Water Shipping

12.00 - 13.00 Frokost

TEMA 2: Søfart - et globalt erhverv i grøn omstilling

13.00 - Hvad er sker der inden for søfart - nye miljøkrav og erhvervets implementering ved Per Winther Christensen, Danmarks Rederiforening

13.25 - Performancetal fra danske rederier ved Per Winther Christensen, Danmarks Rederiforening

13. 45  - 14.15 Kaffepause og networking

TEMA 3: Energisyn i transportvirksomheder

14.15 - En oversigt over ordningen, kravene til virksomhederne mm. ved Lars Overgaard, Teknologisk Institut

14.35 - Post Nord: Nogle overvejelser om implementering af ordningen og mulige fokusområder. ved Søren Boas, Post Nord

14.55        Afslutning og tak for i dag. 
15.00        Slut på dagens arrangement