Back to All Events

Møde i Godsnetværket

 • Trafikstyrelsen 15 Arne Jacobsens Allé København S, 2300 Denmark (map)

Dagsorden

 • Godkendelse af referat
   
 • Godkendelse af dagsorden
   
 • Nyt fra Københavns Kommune
  • Vej og gravearbejde i kommunen
  • Bilfri dag
  • Opfølgning på tema om ECO Driving
  • Dataindsamling fra godskørsel i København, DTU
    
 • Tema 1. Varelevering i Indre By
  • Her bedes alle indsende ønsker til placering af læssezoner til os, så vi kan samle disse digitalt.
    
 • Tema 2. P-bøder i vareleveringssituationer
  • Center for Parkering kommer og fortæller om regler og udfordringer
    
 • Tema 3. Varelevering i lokalplaner både ved eksisterende bebyggelse og i nye byområder ved Jakob Bülow Find, Byplan Syd
   
 • Diskussion af Best practice guide
   
 • EU-ansøgninger, mulighed er for medfinansiering
   
 • Temaer til næste møde
   
 • Næste møde