Back to All Events

Workshop og opstart af Transport- og Logistikklynge, Region Sjælland

  • Vækstfabrik Køge 15 Galoche Alle Køge, 4600 Denmark (map)

Kom og vær med til at præge udviklingen på transport- og logistikområdet på Sjælland gennem skabelsen af et netværk, der sætter fokus på fremtiden inden for området ved at sætte dagsordenen og give inspiration for din virksomhed med temaer, der rækker ind i fremtiden.

Region Sjælland har bevilget midler til etablering af netværk i form af en transport- og logistikklynge kaldet “Innovative Logistics Cluster Zealand”.

Ambitionen er at gøre flere transport- og logistikvirksomheder mere innovative, så eksempelvis flere af disse virksomheder udnytter teknologier og samarbejde til vækst og øget konkurrenceevne.

Målet er at skabe endnu flere vækstvirksomheder på Sjælland og dermed på sigt flere arbejdspladser. Dette skal ske via tema-inspirationsdage, projekter, uddannelse og konkret vejledning om nuværende og fremtidige udviklingstendenser i erhvervene.

Netværket vil være brugerdrevet – så mød op og sæt dit præg på dagen og fremtiden.

Kontakt vedr. dagen kan ske til Finn Zoëga på e-mail: fzo@teknologisk.dk15:00    Velkomst og introduktion
v/ Erhvervsudviklingschef Jens Abildlund

15:15  Temaer til inspiration
”4 temaer for fremtiden”
v/ ChefkonsulentFinn Zoëga, Teknologisk Institut

15:30   Intermodal/kombitransport og – logistik (vej/bane/søtransport)
v/ Force Technology

15:45    Bæredygtighed i logistik/transport
v/ TINV – Transportens Innovationsnetværk

16:00    Pause

16:15    Leverandørsamarbejder – omkring transport/logistik
v/ DTU management, Transport DTU

16:30    Digitalisering i Logistik og Transport
v/ Teknologisk Institut, Emballage og Transport

16:45  Workshop og drøftelse af temaer samt fremtiden for netværket omkring Transport- og Logistikklyngen

17:00    Opsamling og afslutning

Se invitationen her

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til plads og forplejning.