Back to All Events

Nyt arbejdsprogram for Transport i Horizon 2020

  • Copenhagen Business School 15 Dalgas Have Frederiksberg, 2000 Denmark (map)

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse & TINV inviterer til informationsmøde.

Du kan finde præsentationer fra dagen ved at klikke på oplægsholderne

Program

Velkomst Velkomst og introduktion til CBS Maritime
v. Hanna Vágsheyg, Project Manager

Erfaringer fra projekter i Horizon2020
v. Jan Boyesen, Transportens Innovationsnetværk

FORSK2025 – Fremtidens løfterige forskningsområder
v. Jens Haisler, Chefkonsulent, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Præsentation af det nye arbejdsprogram for transport 2018-2020
v. Anne Maibohm Haridt, National Contact Point og Programkomitémedlem for Transport i Horizon 2020, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Yderligere information fra, Klaus Rosefeldt Jakobsen


Nyt arbejdsprogram for Transport i Horizon 2020
Horizon 2020 er et af verdens største programmer for forskning og innovation. Budgettet er på 75 milliarder euro. og midlerne kan søges af virksomheder, universiteter, kommuner m.fl.

På mødet vil du få viden om det nye arbejdsprogram for transport 2018-2020 som er blevet endeligt vedtaget her i efteråret. Det nye arbejdsprogram har skarp fokus på de samfundsmæssige udfordringer som Europa står over for på transportområdet. På mødet vil du høre mere om dine muligheder for at deltage i et Horizon 2020 projekt samt få et overblik over de forskellige finansieringsmuligheder.

FORSK2025
På mødet vil du desuden høre mere om FORSK2025-kataloget, som er et konsolideret overblik over fremtidens vigtigste forskningsområder, som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter. FORSK2025 er hermed et viden-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for investeringer i forskning, der bl.a. skal bruges ved de politiske forhandlinger om finansloven, ved udmøntning af forskningsmidler og i forbindelse med dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Pris
Deltagelse er gratis

For mere information, kontakt venligst Lone Reppien Thomsen