Back to All Events

Automatisering i forsyningskæder

  • Ringsted Kongresscenter 55 Nørretorv Ringsted, 4100 Denmark (map)

Automatisering og effektivisering breder sig til logistikken og forsyningskanalerne. Dette stiller krav til alle virksomhedens funktioner omkring produktions- og handelsprocesserne. Robotter, automater og selvkørende enheder er muligheder, der i dag kan beskrives som et tæt forbundet system af logistiske initiativer, der kan forbedre konkurrenceevnen og sikre sammenhæng i forsyningskæden.

Deltag i vores arrangement og få inspiration og ideer til hvorledes virksomheder kan opnå fordele og resultater ved at automatisere egne processer.

På workshoppen vil der blive præsenteret en række cases og projekter inden for lager og logistik samt mulighed for, at drøfte og diskutere egne muligheder for at opnå
resultater med indlægsholderne. 

Program

Arrangementet afholdes af Transport- og Logistikklyngen Greater Copenhagen. Klyngen er etableret på initiativ af Region Sjælland og en række erhvervsinteressenter på Sjælland og Lolland Falster. TINV er med i dette initiativ, der bl.a. fokuserer på innovation. Netværket vil være brugerdrevet med en styregruppe, som dækker bredt indenfor transport og logistikerhvervene. 

Aktiviteterne dækker bl.a. tema-inspirationsdage, projekter, uddannelse og konkret vejledning om nuværende og fremtidige udviklingstendenser.

Baseret på interessetilkendegivelserne er prioriteret en række temaer: 

  • Intermodal/kombitransport og logistik
  • Bæredygtighed i logistik og transport
  • Leverandørsamarbejder - omkring transport/logistik
  • ITS i godstransporten samt digitalisering