Back to All Events

Digitalisering af godstransport & Blockchain Logistics

Den teknologiske udvikling har muliggjort nye forretningskoncepter, flere samarbejdsmuligheder og effektivitetsforbedringer i en helt ny skala. Disse tendenser har man allerede hørt om hos f.eks. 'Bit Coins', Uber og Airbnb. Markederne og spillereglerne er under store ændringer i de kommende år, og transport og logistik er af de brancher, der forventes at blive berørt af nye teknologier, forretningskoncepter og digitalisering.

Få indsigt fra én af de store spillere, IBM, der stiller deres avancerede infrastruktur til rådighed og fra en nye spiller, Wuxus, der udbyder en digital platform for vejgodstransport.

Bliv også inspireret af en transportvirksomhed, der allerede anvender Wuxus samt om Tryg, der har re-tænkt deres forretningsmodel for transportforsikringer. Få indblik i hvad blockchain teknologi tilbyder, bliv inspireret af de nye løsninger på dit marked og vær med i en dialog for at vurdere hvordan dette kunne være relevant for vækst og udvikling i din virksomhed.


Arrangementet afholdes af Transport- og Logistikklyngen Greater Copenhagen. Klyngen er etableret på initiativ af Region Sjælland og en række erhvervsinteressenter på Sjælland og Lolland Falster. TINV er med i dette initiativ, der bl.a. fokuserer på innovation. Netværket vil være brugerdrevet med en styregruppe, som dækker bredt indenfor transport og logistikerhvervene. 

Aktiviteterne dækker bl.a. tema-inspirationsdage, projekter, uddannelse og konkret vejledning om nuværende og fremtidige udviklingstendenser.

Baseret på interessetilkendegivelserne er prioriteret en række temaer: 

  • Intermodal/kombitransport og logistik
  • Bæredygtighed i logistik og transport
  • Leverandørsamarbejder - omkring transport/logistik
  • ITS i godstransporten samt digitalisering