Back to All Events

Er havnesektoren klar til autonome skibe?

Autonome skibe er på alles læber. Mange eksperter mener, det teknologisk vil være muligt at skibe kan sejle selv indenfor blot en kort årrække. Denne eftermiddag vil vi kigge på alt andet end selve det autonome skib: havne, lodsning, søkort, etc. Og på fænomenet i sin kontekst; virkeligheden hvori det autonome skib skal operere.

  • Skal der til at være søfartskompetencer på land, der kan styre skibene? Og hvilke kompetencer er der egentlig behov for?
  • Det digitale farvand og havnene. Er eksisterende data og opmålinger præcise nok?
  • Hvem har ansvaret, når det autonome skib laver en skade på kajen? Hvad er kravene til havnenes, myndighedernes og agenternes digitale systemer? Og hvad med cyber sikkerheden?
  • Er vores kommunikations og rapporteringssystemer godt nok forberedte?

Vi inviterer til en række spændende indlæg og glæder os til en livlig debat om hvilke barrierer og ikke mindst hvilke nye forretningsmuligheder autonom skibsfart giver og hvordan det vil påvirke vores erhverv.

Speakers:

  • Per Sønderstrup, Kontorchef, Søfartsstyrelsen
  • Søren Westerskov, Lodschef, DanPilot. "Udfordringer ved testområdet for førerløse skibe" 
  • Thomas Bangslund, Group Technical and Innovation Manager, Svitzer. "Test case Svitzer Hermod" 
  • Morten Sølvsten, Hydrograf, Geodatastyrelsen
  • Flemming A. Christensen, Sensor Survey
  • Bjarke Holm Hansen, Partner, CORE Advokatfirma. ”Juridiske aspekter ved autonom skibsfart”

Moderator: John Koch Nielsen, Senior Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology

Arrangementet afholdes på dansk

Pris (ex. moms)
FMK, MDC, TINV medlem: Gratis adgang
Ikke-medlem: 995 kr. 
No-show: 500 kr.