Back to All Events

Temadag: Ledelsesværktøj og beregningsmodeller i den grønne omstilling af transportsektoren

 • FORCE Technology 345 Park Allé Brøndbyvester, 2605 Denmark (map)

Ledelsesværktøj og beregningsmodeller i den grønne omstilling af transportsektoren

Formålet med dagen er, at deltagerne efter dagen har et overblik over en række centrale forudsætninger for tilrettelæggelsen af arbejdet med klima og miljø i virksomheden. Dagen vil være fokuseret på at skabe overblikket og at give input til, hvor I kan finde supplerende viden, når I vil arbejde videre med en eller flere af problemstillingerne hjemme i virksomheden.

Målgruppen for arrangementet er medarbejdere, som arbejder med implementering af miljøarbejde i virksomheder og i offentlige institutioner og myndigheder.

Tilmelding: Det er gratis at deltage i netværksmødet, men tilmelding er nødvendig. Link til tilmelding finder du længere nede og skal registreres senest den 22. oktober. Der er maksimalt plads til 70, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Der er kommet øget fokus på de menneskeskabte klimaforandringer og behovet for, at vi i fællesskab tager et ansvar for at reducere den globale temperaturstigning. Omstillingen af samfundet skal ske ved, at virksomheder viser ansvar og tilpasser deres forretningsmodeller i overensstemmelse hermed, og det vil forudsætte, at de samfundsmæssige rammer understøtter denne udvikling fx gennem udvikling af infrastrukturen og, at rammebetingelserne i øvrigt er tilpasset udviklingen i virksomhederne. Meget peger også på, at den grønne omstilling indeholder spændende muligheder for nye forretningsområder og at styrke virksomhedens konkurrenceevne.

På netværksdagen den 28. oktober vil Netværk for Transport og Miljø, TINV, sætte fokus på de redskaber, som virksomhederne og de offentlige myndigheder vil skulle anvende ved udvikling af forretningsmodeller og prioriteringen af indsatsen: ”ledelsesværktøj og beregningsmodeller”.

Under dagens første tema ”ledelsesværktøj” vil I blive præsenteret for de mest centrale ”ledelsesværktøj og standarder” i forhold til arbejdet med klima, miljø og FNs Verdensmål.

Dagens andet tema er ”beregningsmodeller”, dvs. hvordan måles og opgøres miljø- og klimabelastningen fra de gennemførte transportopgaver, og hvordan kan jeg vurdere effekten af de tiltag, vi i virksomheden gennemfører for at blive ”mere grønne”.

Under dagens sidste tema, ”klimavurdering af infrastrukturprojekter”, vil Vejdirektoratet fortælle om deres arbejde med at implementere ”klima- og miljøvurdering” af vejinfrastrukturen i Danmark.

Program for dagen:

9.30 Registrering

10.00 Velkomst og en kort introduktion til dagens temaer

 • Underdirektør Ove Holm, DTL, medlem af Initiativgruppen for Netværk for Transport og Miljø

  Tema 1. Ledelsesværktøj

10.15 Introduktion til temaet

 • Lars Dagnæs, Netværk for Transport og Miljø, TINV

10.30 Miljøledelse i transportvirksomhederne

 • Underdirektør Ove Holm, DTL, medlem af Initiativgruppen for Netværk for Transport og Miljø

  DTL har været initiativtager til, at der i regi af TINV er udviklet en håndbog i miljøledelse målrettet transportvirksomheder. Håndbogen giver en enkel metode til at opbygge et miljøledelsessystem. 

11.00 GHG-protokollen - Cen standarden (EN 16258) – fransk lovgivning om obligatorisk deklaration af CO2 emissioner fra transport

 • Lars Dagnæs, Netværk for Transport og Miljø, TINV

  Lars Dagnæs giver en introduktion til en række internationale standarder for klimaregnskab, GHG-protokollen, og for rapportering af CO2 indhold fra transportydelser (den europæiske standard EN 16528 og den franske lovgivning om obligatorisk deklaration af CO2 fra transport).

11.30 FNs Verdensmål

 • Head of Sustainability & Energy Management Kirsten Mariager, Danish Management, DM

  FNs Verdensmål, er 17 mål for udvikling af verden i en bæredygtig retning. De blev vedtaget i FN i efteråret 2015. Kirsten Mariager vil i sit indlæg fokusere på, hvordan virksomheder kan arbejde med verdensmålene

12.00 Frokost

 • Tema 2. Beregningsværktøj/modeller

12.40 En introduktion til temaet

 • Lars Dagnæs, Netværk for Transport og Miljø, TINV

12.50 Tema 2015

 • Niels Jørgen Jørgensen, COWI

  TEMA modellen er Transportministeriets beregningsværktøj til energiforbrug og emissioner for transporter i Danmark. Modellen har opnået en bred brugerflade og anvendes af ministerier, styrelser, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommuner og virksomheder til grønne regnskaber.

13.15 ITDs beregningsværktøj

 • Chefkonsulent Marianne Frank, ITD

  ITD har udviklet en online beregningsmodel, som vognmandsvirksomheder kan anvende, når de vil opgøre og deklarere emissioner og energiforbrug for de gennemførte transportopgaver.

13.40 Grøn beregner

 • Kim Winther, Teknologisk Institut.

  Grøn beregner er et gratis, online beregningsværktøj udviklet af Teknologisk Institut. Det giver mulighed for at skabe overblik over køretøjsflådens brændstoføkonomi og CO2 udledning. Det er muligt at vurdere effekten af forskellige tiltag til mere energieffektiv kørsel.

14.15 DTU´s SHIP DESMO beregningsværktøj for tankskibe, massegodsskibe samt containerskibe 

 • Hans Otto Holmegaard Kristensen, HOK Marine

  SHIP-DESMO er et beregningsværktøj udviklet af DTU til opgørelse af energiforbrug og emissioner fra tankskibe, massegodsskibe og containerskibe. Beregningsværktøjet opdateres løbende med data fra nye skibstyper. Hans Otto Holmegaard Kristensen vil i sit indlæg relatere til de resultater, der nu er indhøstet i skibsfarten via EU's MRV registreringssystem i 2018.

14.40 Kaffepause

15.00 Hvordan opgøres effekten af alternative drivmidler, (grøn) strøm og bio brændstoffer?

 • Teknik- og miljøchef Michael Mücke Jensen, Drivkraft Danmark

  Michael Mücke Jensen vil give et overblik over de forudsætninger og overvejelser, der ligger til grund for vurderingen af klimaeffekten af alternative drivmidler.

  Tema 3. Miljøvurdering af infrastrukturprojekter

15.25 Vejdirektoratets model for miljø- og klimavurdering af infrastrukturprojekter

 • Områdechef Gert von der Ahe og afdelingsleder Niels Højgaard Pedersen, begge Vejdirektoratet

15.50 Afrunding og opsamling på dagens program

16.00 Slut på dagens arrangement

Netværk for Transport og Miljø, TINV

Netværk for Transport og Miljø, TINV, arbejder for at der etableres et bredt samarbejde mellem transportvirksomheder, transportkøbere, viden- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder, om at reducere og dokumentere energiforbrug og udledninger fra transportområdet, samt sikre en implementering af et fælles metodegrundlag for virksomheders arbejde med transport og miljø, herunder beregning og deklaration af energiforbrug og udledninger. Netværket er åbent for alle interesserede og organiseret som del af Transportens Innovationsnetværk, TINV.

Du kan læse mere om Netværk for Transport og Miljø her.

Mere information: Lars Dagnæs, faglig koordinator TINV (lars@dagnaes.com)