Back to All Events

8. møde i Godsnetværket

  • Mødecenteret, lokale "Kongens Nytorv" Njalsgade, 12 København, 2300 Denmark (map)

Der er igen netværksmøde for Godstransporten i København og du er inviteret til at deltage! Se hvad dagsordenen byder på nedenfor. Netværksmødet bliver afholdt i Netværket for Godstransport

Dagsorden:

1. Velkomst v. Projektleder Tanja Ballhorn, Københavns Kommune

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Godkendelse af dagsorden

4. Nyt fra Københavns Kommune

a. Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering i Københavns Kommune

b. Kørsel og distribution i middelalderbyen. – forudsætter politisk afklaring

5. Implementering af Miljøstyrelsens certificeringsordning ”Piek-certificering for støjsvag varelevering”

a. Tilbagemeldinger fra transportører og distributører – herunder planer og strategier for implementering

b. Kommunernes implementering

6. CONCITOs godsprojekt og Nordic Innovation initiativ om grøn bylogistik v/Henrik Gudmundsson

7. Modtageforhold – inspiration for fremtidens løsninger med eksempler fra dagligvarekæder.

a. Diskussion

8. Logistikken ved større arrangementer i byen (f.eks. Tour de France o. lign.) v/ Københavns Kommune

a. Diskussion af udfordringer

9. Udvælgelse af temaer til det kommende møde

10. Let frokost (kl. 11.30 – 12.00)

Faglig Kontakt og koordinator
Projektleder Tanja Ballhorn
Københavns Kommune
Tlf: +45 2764 2974
E-mail: tanpro@tmf.kk.dk

Kontakt i TINV
Teknologisk Institut, Finn Zoëga
Chefkonsulent,
Tlf: +45 72203170
E-mail. fzo@teknologisk.dk