CSR i transport

Formål/fokusområde
Med et fokus på CSR i transport, er det TINVs ønske at opretholde og forstærke den danske transportindustris konkurrenceevne og bæredygtighed. Dette, gennem understøttelse af arbejdet med CSR i netværksvirksomhederne ved at fokusere på videndeling og information inden for CSR politikker, systemer, innovative tiltag / løsninger, kommunikation og rapportering.

Der vil særligt være fokus på innovation og projektskabelse inden for teknologier, metoder og værktøjer til overvågning/monitorering, opgørelse, rapportering, kommunikation og reduktion af emissioner fra transport.

Hovedaktiviteter

  • konferencer

  • netværksmøder og

  • virksomhedsprojekter/cases

  • innovationsforløb

Alle med fokus på innovation, CSR politikker, internationale regler og lovgivning, international videnhjemtagning, fremtidige krav og forventninger, nye tendenser, erfaringer, forskning inden for CSR med hovedfokus på miljø - herunder emissioner - og sikkerhedskultur. 

Dette vil primært ske gennem videreudvikling af to af de eksisterende netværk i TINV:

CSR Netværket og TINV Netværk for Transport og Miljø 

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter                 
Reduktion af emissioner er en central udfordring både for samfundet og for den del af transportbranchen, der skal udvikle og implementere de løsninger, der kan skabe resultater. Denne aktivitet forventes at forbedre den danske transportindustris konkurrenceevne gennem innovative CSR løsninger med fokus på miljø.

Endvidere vil det fælles metodegrundlag der arbejdes med i TINV’s Netværk for Transport og Miljø gøre det muligt for transportvirksomhederne at konkurrere på miljø og bæredygtighed.

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer