Energi i transport

Formål/fokusområde
Store dele af transportsektoren i Danmark står foran et skift fra diesel og benzin til fremtidens energiformer, herunder primært el og gas, men også på sigt ætanol, metanol, brint og syntetiske brændstoffer. Denne grønne omstilling skal håndteres uden tab af konkurrenceevne. Indenfor den lette transport går udviklingen mod en øget elektrificering, med etableringen af en national ladeinfrastruktur for elbiler og et stadigt øget salg af elbiler, og parallelt bliver tankstationer for brint opsat på strategiske steder i landet og de første brintbiler bliver introduceret. Den tunge transport bevæger sig mod implementering af el ifm. bynære transportopgaver og gas i forskellige former. Nærskibsfarten har desuden vist interesse for metanol reformerede brændstoffer, elektrificering og LNG, med potentiale for synergier med landtransporten. Udover selve fremdriften af køretøjer og fartøjer sker der også en udvikling mod øget elektrificering af køletrailere og andre lastbilopbygningers energiforbrug, såsom affaldskomprimator på en renovationsbil. Omstillingen forventes at ville lede til en række nye vækstmuligheder.
 

Hovedaktiviteter

  • TINV vil gennem årlig konference samt fokuserede temamøder og workshops understøtte, at branchens aktører får bedre kendskab til de nye energiformer og deres anvendelighed ifm. nye køretøjsteknologier, mulighed for at blive inspireret til udviklingsaktiviteter og en platform, hvor de kan mødes om match-making og vidensdeling

  • TINV vil drive innovationsforløb rettet mod nye specifikke services, produkter og koncepter. Herunder infrastrukturløsninger som understøtter implementering af de nye energiformer

  • TINV vil drive Netværk for Gas til Transport, hvor en række temamøder støtter op omkring branchens implementering af gas i transporten


Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
Aktiviteten har fokus på at styrke konkurrenceevnen i den danske transportbranche bl.a. gennem anvendelse af ny teknologi og gennem den grønne omstilling. Aktiviteten har samtidigt fokus på at identificere og adressere mulige nye vækstområder indenfor områder, såsom infrastruktur for elektrificering af lastbilopbygninger, køletrailere og containere, infrastruktur for elektrificering af non-road køretøjer, Vehicle2Grid løsninger og en række aktiviteter rettet mod implementering af gas indenfor road, non-road og det maritime.


Faglig kontakt:
Lars Overgaard
Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport
E. lod@teknologisk.dk
T. +45 72201295

 

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer