Hvad er et Innovationsnetværk?

De danske innovationsnetværk: En bank for vidensdeling og -udvikling og den direkte vej til øget produktivitet og vækst
De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Med rådgivning og udvikling af de ideer eller problemstillinger virksomhederne står med, fungerer innovationsnetværkerne som sparringspartnere og brobyggere mellem virksomheder og landets mest anerkendte og kompetente forskere fra samtlige videninstitutioner og GTS-institutter i Danmark.

Via netværkene får virksomheder adgang til et omfattende netværk af viden-, forsknings- og erhvervsfremmeaktører og erhvervslivet samt en direkte adgang til teknologisk indsigt, forskning og nyeste viden inden for stort set alle brancher.
Dermed får virksomhederne tilført specifikke faglige ressourcer uden selv at investere i manpower eller nyeste viden om teknologi. Innovationsnetværk skal også i større grad orientere sig mod udlandet og deltage i internationale vidensnetværk med henblik på at hjemtage viden til Danmark. 

Overordnede formål med innovationsnetværk:
1. At styrke offentligt-privat samspil og vidensspredning mellem videninstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.
2. At styrke innovation og forskning i danske virksomheder og derigennem fremme vidensbaseret vækst i erhvervslivet.

Det årlige performanceregnskab, der dokumenterer aktiviteter og resultater i de danske netværk og klynger viser, at i 2013 udviklede 1.353 virksomheder nye produkter, ydelser eller processer som følge af et samarbejde med et netværk eller klynge. 3.418 virksomheder udviklede i 2013 nye ideer, som senere kan føre til innovation. Og 2.979 virksomheder har fået tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen (Kilde: Performanceregnskab 2014).

En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation og regionerne afdækker de effekter, som virksomheder opnår ved at deltage i netværk og klynger. Analysen viser, at netværk og klynger bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og idéer. Det sker især ved at skabe nye samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer, der fører til værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. Analysen baseres på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 950 virksomheder fra 42 klynger og innovationsnetværk har medvirket. Analysen viser, at:

  • Næsten 60 % af virksomhederne har i høj eller nogen grad fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends

  • 44 % af virksomhederne har i høj eller nogen grad fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling

  • 31 % af virksomhederne har i høj eller nogen grad fået kompetenceudviklet medarbejderne, bl.a. inden for anvendelse af nye metoder eller teknologier

  • Knap hver femte virksomhed har i høj eller nogen grad har fået styrket deres samarbejdskompetencer med forskere eller udenlandske partnere

(Kilde: Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk, 2015) 

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her, kan du i øvrigt læse om de muligheder der er for at søge støtte til nye innovationsprojekter mm.


Andre innovationsnetværk: