Hvad får du som bruger ud af TINV?

Inspiration til nye forretningsområder, partnersøgning og projektudvikling

- Det er noget af det, vi kan hjælpe dig med igennem vores sekretariat og vores arrangementer.

For os i TINV er det vigtigt, at virksomhederne efter et arrangement går hjem med en ide eller en ny kontakt, som de kan arbejde videre med fremadrettet i eget regi.
 

Som virksomhed kan du bruge TINV til:

Partnersøgning
Vi inviterer bredt til vores arrangementer for at opnå flere indgangsvinkler til samme emne. Vi inviterer på tværs af branchen fordi der mange gange kan findes synergier mellem f.eks. sø og land. Som virksomhed ønsker vi, at du ved at deltage i vores arrangementer får et godt indblik i, hvad der sker på et givent område i branchen, og hvem der er interesseret i at arbejde videre med det - ud over dig selv. Indtil nu har mere end 900 virksomheder deltaget ved vores arrangementer!

Du er også meget velkommen til at henvende dig til vores sekretariat, hvis du ønsker kontakt til en bestemt virksomhed eller forsker, eller hvis du blot har en god ide og ønsker inspiration til, hvem der evt. kunne være interessante samarbejdspartnere.

Projektudvikling
Har du en god ide til et projekt - konkret eller i idéfasen, så er du velkommen til at vende ideen med os. Kontakt sekretariatet i TINV som vil videresende dig til den rette faglige koordinator.

I løbet af de første to år har TINV ydet vejledning og fødselshjælp til flere nationale og internationale projekter.

Vi har blandt andre hjulpet:

  • Søvejen mod vest

  • PROTEUS innovationskonsortie

  • Udvikling af prototype beslutningsstøttesystem, der kan beregne den samfundsøkonomiske effekt af miljøtiltag for skibsfart

  • CO2 neutral sejlads på Silkeborgsøerne

  • Demonstrationsprojekt Hybridbusser

  • Demonstrationsprojekt B30 biler og Elbiler

  • Green E-mobility (Som sikrede de danske partnere i EU projektet en kontrakt på mere end 4 millioner kroner)

Vores rådgivning strækker sig fra råd om udarbejdelse af EU projektansøgninger til partnersøgning og endelig, en uforpligtende snak om en god ide, eller råd og information om andre lignende igangværende projekter.

Kontakt os på info@tinv.dk eller  telefon 3118 7818 eller 33 33 74 88