InnoBooster

Nye retningslinjer for Innobooster gældende fra 30. juni 2015

 

Den ny InnoBooster – kort og godt

Hvad er InnoBooster?

InnoBooster er Innovationsfondens program, der investerer i små og mellemstore

virksomheder, iværksættere og forskere med kommercielt lovende resultater for at

hjælpe med til at omsætte deres spændende ideer til værdi, der kan skabe vækst

og beskæftigelse.

 

I InnoBooster er den nyskabende idé i centrum. Det kan være en idé om at udvikle

et nyt produkt eller en ny service, der ikke er på markedet i dag, eller det kan være

en ide til markant at forbedre en proces i virksomheden, så virksomhedens konkurrenceevne

forbedres væsentligt.

InnoBooster investerer mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr. i udgifter, der er forbundet

med at virkeliggøre den nyskabende idé. Jo højere beløb der søges, desto højere

krav stilles til det nyskabende i idéen og til ansøgningen.

 

Hvad kan InnoBooster investere i?

Der kan være stor forskel på, hvad der skal til for at udvikle og udnytte en lovende

idé. Derfor rummer InnoBooster-programmet stor fleksibilitet omkring hvilke udgifter,

som kan dækkes for at bringe den gode ide hele vejen frem til markedet. Det

kan være alt fra kontraktforskning og udstyr, til ansættelser af personer med specialkompetencer

eller uddannelse af en nøglemedarbejder. InnoBooster kan investere

i forløb på op til 3 års varighed.

 

InnoBooster giver ikke bevillinger til rutinemæssige tiltag som almindelig driftsoptimering,

strategiudvikling, markedsføringstiltag, kommunikation mv.