Innovation i transport

Formål/fokusområde
Aktiviteten Innovation i Transport er tværgående og har dermed relation til alle øvrige aktiviteter. Aktiviteten fokuserer på udvikling af konkrete værktøjer til at understøtte de innovative kompetencer i transportvirksomheder og vidensoverførsel mellem virksomheder i innovationsnetværket. Da aktørerne i transport og logistiksektoren spænder vidt, og organiseringen er kompleks, fordrer det i høj grad både en tværdisciplinær og erhvervsrettet tilgang at udvikle brugbare værktøjer til fremme af vidensoverførsel og innovationsevne.

Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteten i Innovation i Transport er først og fremmest at udvikle konkrete værktøjer til effektiv vidensoverførsel og fremme af innovationsevnen indenfor logistik og transportsektoren, således at sektoren kan udbyde effektiv transport under hensyntagen til ressourcer, miljø, udvikling, handel, produktion og erhverv. I forbindelse med aktiviteten gennemføres en afdækning af innovationshøjden og barrierer ikke kun i transportsektoren som helhed, men også specifikt i forhold til de enkelte aktiviteter i TINV. Denne afdækning danner grundlaget for indsamling af viden om til at understøtte udviklingen af værktøjer til at overkomme barrierer og fremme af innovationsevnen. Dette kræver selvsagt en høj direkte involvering af relevante aktører som producenter, transportører, shippingagenter, organisationer, myndigheder og infrastrukturejere.

Den indsamlede viden skal efterfølgende omsættes til konkrete værktøjer, der gør det muligt at fremme branchens innovationsevnen i forhold til aktiviteterne i TINV.

Værktøjerne og brugen af dem skal formidles indenfor TINV’s forskellige aktiviteter herunder den årlige workshop ”Transportens Innovationsdag”, men også gennem aktiviteten ”Uddannelse og kompetenceudvikling i transport”. Det vil være en særskilt prioritet at facilitere implementeringen af værktøjerne igennem udvikling og anvendelse af uddannelsesmetoder og uddannelsesformer.

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
På kort sigt vil aktiviteten generere større viden og forståelse om transportsystemets innovative kompetencer og ikke mindst hvorledes de forskellige aktører kan styrke innovationsevnen.

På mellemlang sigt vil aktiviteten udmønte sig i brugbare værktøjer til at drive innovationsprocessen i form af f.eks. uddannelsesforløb og ”best practise” eksempler.

På lang sigt vil aktiviteten give danske transportaktører en konkurrencemæssig fordel – både indenfor innovation såvel som indenfor forretningsudvikling.

Faglig kontakt:
Mette Præst Knudsen
Professor og Centerleder
Center for Integrerende Innovationsledelse, Syddansk Universitet
E. mpk@sam.sdu.dk
T. +45 65507455

 

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer