Innovation som samarbejde

- Sådan håndterer I et udviklingssamarbejde med jeres kunder

 

Dette værktøj bygger på resultaterne fra forskellige undersøgelser af innovationshøjden i den danske transportindustri. Undersøgelserne er udført af Syddansk Universitet som en del af Transportens Innovationsnetværks aktiviteter i perioden 2013 – 2018.

Spørgeskemaer er blevet sendt ud til 893 transportører, hvoraf 148 blev returneret, hvilket giver en svarprocent på 16,6%. De deltagende transportvirksomheder er fordelt på følgende forretningsområder; 58% på vejtransport, 21% transportformidling som speditør eller shipping, 9% på havne og transportcentre, 7% på togtransport (service) og 5% på luftfart. Spørgeskemaer er også blevet sendt ud til 2468 transportkunder, hvor 231 blev returneret, hvilket giver en svarprocent på 9%.

Derudover er der foretaget 11 interviews med transportører, som har samarbejdet enten med deres kunder eller leverandører om innovation. Tillige er der foretaget to fokusgruppeinterviews med i alt 5 transportører. Disse transportører blev identificeret på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. Interviewene blev gennemført med virksomhedernes direktør. Interviewene og fokusgruppemøderne havde en varighed på mellem 60 og 120 min. 

Læs også artiklen om projektet på effektivitet.dk lige her