Internationalisering

Formål/fokusområde
I TINV3 øger vi fokus på internationalisering og grænseoverskridende merværdi. Siden 2009 har vi haft fokus på at identificere potentielle samarbejdspartnere i udlandet og skabe kontakt til disse. Det har resulteret i at vi nu har 42 udenlandske dedikerede medlemmer – primært i form af klynger, men også vidensinstitutioner, universiteter og andre projektpartnere. Gennem det seneste år, har vi konkretiseret snitfladerne med nogle af disse klynger, og arrangeret studieture til både Stuttgart og Stavanger for at indhente viden og facilitere match-making for vores medlemmer. Det skal vi fortsat gøre fremadrettet. I skrivende stund arbejder vi på et større nordisk B2B matchmaking arrangement i samarbejde med Baltic Development Forum, men vi ser også ud over Europas grænser. Således har vi netop inviteret en dansk delegation af logistik virksomheder til Mersin i Tyrkiet, for at facilitere matchmaking med virksomheder fra mellemøsten.

Hovedaktiviteter

  • Studieture til relevante vidensmiljøer, klynger el. lign. i udlandetfx i samarbejde med Invest in Denmark, de eksisterende Innovationscentre, Enterprise Europe Network eller TCI partnere..

  • Identifikation af relevante samarbejdspartnere og klynger

  • Identifkation af danske og udenlandske partnere (primært blandt medlemmerne) som kan indgå i EU (Horison2020), BSR eller Inno+projekter herunder facilitering af partnersøgningsprocessevt. i samarbejde med samarbejdspartnere som fx Éuropean Enterprise Network eller andre klynger.

  • Indtrædelse i nye EU/BSR projekter

  • Hjemtagning af viden fra udlandettil danske virksomheder, fx videreformidlet på større konferencer el.lign.

  • Facilitering af større faglige internationale konferencer (i samarbejde med andre danske partnere)

  • Deltagelse i internationale konferencer o. lign. hvor TINV enten kan indhente viden indenfor de faglige områder eller udbygge klyngeudviklingskompetencer (fx TCI 2014).

  • Facilitering af faglige netværk med international deltagelse

 
global.png
 

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer