Køretøjsteknologi

Formål/fokusområde
Transportsektoren i Danmark udfordres af stigende krav til effektivitet, specialisering og mere grøn transport. Samtidig giver specielt den grønne omstilling mulighed for vækst inden for nye områder, såsom muligheden for leverancer til den voksende internationale elbilindustri. Aktiviteten vil støtte op omkring den danske transportbranches udfordringer, så konkurrencekraften kan øges parallelt med en generel grøn omstilling og aktiviteten vil sadle initiativer rettet mod nye vækstområder.
 

Hovedaktiviteter

  • TINV vil gennem årlig konference samt fokuserede temamøder og workshops, understøtte, at branchens aktører får bedre kendskab til de nye køretøjsteknologier og lastbilsopbygninger, mulighed for at blive inspireret til udviklingsaktiviteter og en platform, hvor de kan mødes om match-making og vidensdeling

  • TINV vil drive innovationsforløb rettet mod nye specifikke produkter og koncepter. Herunder filtersystemer til emissionsreduktion, katalytisk brændstofreformer til dieselmotorer, lastbilopbygninger, konvertering af batteriteknologi fra bly til lithium, hybridisering, range extenders til elektriske køretøjer, BMS med ny funktionalitet, elektrificering af hjælpeudrustning og komponentleverancer til en stærkt voksende elbilindustri

Forventede erhvervs- og samfundseffekter
Aktiviteten har fokus på at styrke konkurrenceevnen i den danske transportbranche bl.a. gennem anvendelse af ny teknologi og på grøn omstilling. Samtidigt har aktiviteten fokus på mulige nye vækstområder, såsom leverancer til den internationale bilindustri, hvor danske aktører bl.a. er stærke på forbrændingsteknologi og komponenter, kraftelektronik, BMS til avancerede batterier, lyd, aluprofiler o.l.


Faglig kontakt:
Lars Overgaard
Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport
E. lod@teknologisk.dk
T. +45 72201295


Præsentationer fra temadage om emissionsteknologi 7. maj og 4. juni 2019

 
bybus.png
 

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer