Logistik

Formål/fokusområde
Det langsigtede formål med denne aktivitet er at sætte fokus på logistik og transport i forsyningskæder. Dette inkluderer bedre udnyttelse af ressourcer, bedre samspil i værdikæder, systemer og effektiviseringer inkluderende miljøvenlige løsninger i bred forstand.

Globalisering, hurtig teknologisk udvikling, kortere produktlivscyklus, skiftende kundepræferencer stigende brændstofpriser, skærpede miljøkrav samt forstærket konkurrence på de fleste markeder er blot nogle karakteristika i vilkårene for dagens erhvervsliv. Som et resultat heraf er flere virksomheder blevet opmærksomme på, at det er næsten umuligt at arbejde alene.

Hovedaktiviteter
Der etableres et panel af særligt dedikerede medlemmer, som medvirker til planlægning og gennemførelse af aktiviteterne, som kommer til at omfatte:

  • Innovationsforløb med fokus på netværksvirksomhederne, og deres særlige interesser og ønsker

  • Tematiske workshops med inddragelse af virksomheder på tværs af forsyningskæder og transportformer, herunder bil-, sø- og jernbanetransport

  • Brugerdrevne konferencer og temadage, som tager forskellige aktuelle problemstillinger op, målrettet interessegrupperne f.eks. distributionsteknologier, it-løsninger, returlogistik, citylogistik, collaborative logistics, effektiv (grøn) byggelogistik, transport af vindmøller samt sustainable logistics

Initiering af nye innovationsprojekter i samarbejde med større virksomheder, støttet af eksempelvis Trafikstyrelsen (Center for Grøn Transport), samt EUC programmer.

I takt med øget international handel, urbanisering, og en løbende brancheglidning med udbredelsen af handel via internettet, kombineret med øget fokus på forsyningssikkerhed, opstår et stigende behov for udvikling og justering af logistik- og distributionsløsningerne på tværs af transportformerne globalt, for herved at sikre danske virksomheders konkurrenceevne. I den forbindelse spiller især søfart og intermodalitet en nøglerolle. Netværket vil bl.a. medvirke til videnspredning, identifikation af best practice, samt udvikling af teknologier, som vil kunne hjælpe kunder i valg af rette logistik set-up og sikre effektiviseringer. Et særligt tema i denne sammenhæng vil være ’re-engenering af supply chain’ i forhold til omni-channel løsninger.

Forventede erhvervs- og samfundseffekter
Formålet med denne aktivitet er, at fremme udviklingen af innovative, intelligente, teknologi- og it-baserede effektive logistikløsninger på tværs af forsynings- og transportkæder, dækkende alle transportformer (vej, bane, sø og luft). Ved at udvikle og fremme bedre effektive logistikløsninger, bidrages der til en reduktion af trængslen på vejene, med deraf følgende positive effekter på virksomhedernes økonomi og mindre miljøpåvirkning gennem reducerede emissioner fra transportsektoren.

Aktiviteten inkluderer også innovation inden for returlogistikken, som i de fleste brancher og virksomheder stadig er på begynderstadiet i forhold til andre logistikaktiviteter. Der er derfor et stort, uopdyrket vækst- og jobskabelsespotentiale, ligesom det genbrug der følger med udvidet returlogistik, medfører betydeligt reducerede emissioner og bedre råstofudnyttelse.

Faglig kontakt:
Teknologisk Institut, Finn Zoëga
Chefkonsulent, MBA, HD
Emballage og Transport
M. fzo@teknologisk.dk
T. +45 72203170

 
vardikade.png
 

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer