Maritim teknologi- og forretningsudvikling

Formål/fokusområde
Formålet med denne aktivitet er at understøtte udviklingen af det maritime Danmarks styrkepositioner inden for energieffektiv og miljøvenlig maritim teknologi; bæredygtig og sikker drift og operation af skibe; samt sikre en optimal forretningsmæssig udnyttelse af Danmarks position som foregangsland inden for disse områder.
Sigtet hermed er at bidrage til øget vækst, fastholdelse af jobs samt udvikling af nye videnintensive jobs. Som led heri vil der være særligt fokus på at understøtte synergier og samspil mellem de forskellige aktører inden for det maritime område, dvs. rederier, udstyrsproducenter, havne, havnevirksomheder, videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder.

Hovedaktiviteter
TINV vil gennem netværksmøder, match-making, workshops, konferencer og projektudviklingsaktiviteter:

  • Understøtte udviklingen af samspillet mellem kommercielle og teknologiske kompetencer (forretningsudvikling, strategi, organisation, ledelse og teknisk udvikling) i relation til energieffektiviserings- , klima- og miljøudfordringen for de maritime erhverv

  • Se på innovationspotentialer fx i form af markedsindtrængning og timing, nye forretningsmodeller og vidensoverførsel.

  • Igangsætte en række virksomhedsnære projekter, hvor TINV vil tage samfundsaktuelle problemstillinger som fx emissionsreducerende tiltag, grøn teknologi, performanceoptimering og sikkerhedskultur op og se på disse som en del af forretningsudviklingen i de maritime erhverv. Optimeret og miljøvenlig udførelse af havne og terminaler; grønne havne.

TINV vil i forbindelse med ovenstående arbejde sammen med og supplere allerede igangsatte initiativer som fx Green Ship of the Future, Lean Ship of the Future, Partnerskab for Renere Skibsfart samt innovationsnetværkene for hhv. højteknologiske industrier og miljøteknologi.

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
Aktiviteten vil gennem videndeling, idegenerering og projektudvikling fremme grøn vækst, maritim jobskabelse, forbedret konkurrenceevne og styrket forretningsudvikling i danske maritime virksomheder.

Containerskib.png

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer