Netværk for Gas i Transport

Netværket er et samarbejde mellem Transportens Innovationsnetværk (TINV), Energistyrelsen og Trafikstyrelsen, som vil sikre synkronisering, koordinering og udveksling af viden om gas som køretøjsbrændstof i den danske transportbranche

Formålet med netværket er at: 

• Samarbejde og koordinering af gas initiativer

• Formidling af den nyeste viden indenfor dette område. F.eks. om demonstrationsprojekter med gaskøretøjer

• Levere data og fakta som kan synliggøre relevante forhold indenfor området

• Høje vidensniveauet om erfaringer og resultater fra udlandet – specielt fra vores nabolande Sverige og Tyskland

• Implementer og diskuter nye analyser og strategier


Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer