Notat: Standardization of methods and supporting tools for assessment of emissions and energy use from transport

Magnus Swahn fra det svenske Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, har udarbejdet notatet, som giver et generelt overblik over de udfordringer transportsystemet og aktørerne i dag står over for i forhold til udvikling af mere bæredygtige transportløsninger.

Notatet fokuserer særligt på udvikling af stringente metoder til at dokumentere transporternes miljøbelastning, og et overblik over den internationale udvikling på området.