Stadig større krav til emissioner fra tunge køretøjer

Stort fokus på ren luft udfordrer branchen for tunge køretøjer. To velbesøgte temadage hos Transportens Innovationsnetværk gav indblik i, hvordan emissioner reduceres og hvordan systemerne vedligeholdes.

Transportens Innovationsnetværk har i det sene forår afholdt to velbesøgte temadage om emissionsteknologi på Teknologisk Institut. Ren luft og hvordan vi begrænser emissioner er et emne, som har stort fokus. 120 deltagere fra både værksteder, leverandører af teknologi, forbrugerorganisationer og forskningsinstitutioner var med for at suge viden til sig.

Mercedes satte scenen og gjorde det klart, hvor langt vi er nået siden Euro I kravene i 1993 til Euro VI kravene i dag. Emissionerne fra én lastbil svarer til emissioner fra 20 i dag. Kravene bliver stadig skærpet. F.eks. har et enkelt EU-medlemsland i dag ret til at foretage RDE målinger (real driving emission) af lastbiler og forbyde enkelte modeller ved urent trav.

Urent trav er netop udgangspunktet for næste indlæg. Teknologisk Institut fortæller her om NOx snyd. Instituttet har for Færdselsstyrelsen undersøgt, hvorledes NOx snydesoftware afkobler partikelfilter og SCR-katalysator. ”Da er vi tilbage ved noget som virker dårligere end EURO I,” lyder konklusionen. Instituttet fortæller, at det kan være svært at afsløre NOx snyd. Remote sensing, som måler mens bilen kører forbi, kan derfor være på vej.

Det betaler sig at rense et filter

En motivation til at afkoble emissionssystemer kunne være at undgå udgiften til AdBlue eller at undgå at bilen går i nødprogram, hvis systemerne allerede er defekte. Tilstoppede filtre er noget som MT Filterservice ser. De lever af at rense og renovere partikelfiltre og forklarer, at systemerne er så dyre i dag, at det kan betale sig at skære enhederne op for at lokalisere problemet og dernæst udbedre ved rensning med vand, luft og kemi.  Virksomheden Elektro Partner supplerede derefter med viden om diagnose af defekte emissionssystemer, som de også anser for efterhånden at være en kompleks størrelse. De hjælper kunder igennem diagnose af f.eks. sod- eller askebelastning og tolkning af alle parametre som AdBlue dyser, NOx sensor, EGR positionssensor osv.

Volvo Entreprenørmaskiner forklarer, at deres maskiner er konstrueret til ved kørsel at holde partikelfilter og oprensningskatalysator renset. Men at en parkeret regenerering kan være nødvendig ved for meget tomgangskørsel. Ved Volvo Akademi uddanner de maskinfører i at minimere tomgangskørsel og dermed også brændstof.

Nye forbrugerkrav til personbiler

Kravene til både funktionalitet og emissionssystemer er også i fokus hos FDM. Deres interesse er både at sikre ren luft til alle, men også sikre mobiliteten for den enkelte. Sammen med andre europæiske organisationer arbejder de for at skabe nye forbrugerkrav til bilens forurening – Green Ncap. Målet er at teste biler efter mere realistiske forhold og evaluere biler efter dette.

Satser stadig på dieselmotor

Emissionstemadagen giver alt i alt indsigt i en branche, hvor kravene stadig skærpes pga. stort fokus på ren luft. Emissionsfri fremdrift er på vej med el-drevne lastbiler og entreprenørmaskiner. Men dieselmotoren er stadig det som både Volvo Entreprenørmaskiner og Mercedes satser på mht. de tunge maskiner. Så diagnose og udbedring af partikelfiltre, SCR-katalysatorer og AdBlue dyser er også relevante services i morgen. Transportens Innovationsnetværk afholder igen emissionstemadage næste år.

Af Lene Skov Halgaard

Vellykket Retrofit konference

Torsdag deltog 60+ engagerede fiskere, udstyrsproducenter, service -& reparationsvirksomheder m.m. i en spændende minikonference omkring rentable ombygninger af fiskeskibe til el- og batteridrift på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. Formålet med arrangementet var at formidle og drøfte konkrete eksempler på ombygninger af fiskeskibe til elektrisk, batteri og hybrid fremdrivning, herunder produkter, økonomi og perspektiver mhp. energioptimering og en bedre driftsøkonomi.

Der var spændende indlæg v/Selfa Arctic AS i Norge, Danfoss Editron og Dansk Energirådgivning A/S. Værter for arrangementet var MARCOD, Maritime Network Frederikshavn samt Transportens Innovationsnetværk.

logo.png
TINV-nytlogo.endeligt.u.krone.png

Fokus på fremtidens transport til årets Transportmesse

Et innovationsværksted for fremtidens transport tiltrækker mange besøgende på Transportmessen 2019 i MCH Herning.

For første gang har Transportens Innovationsnetværk (TINV) en innovations-stand på Transportmessen i MCH.

“Vi er meget glade for at have TINV med på Transportmessen 2019, da vi dermed giver de besøgende mulighed for at få et indblik i fremtidens transport,” siger projektleder for messen Nikolaj Haubjerg Jørgensen.

Et innovationsværksted

Flere hundrede besøgende har været forbi standen, som TINV kalder et ”innovationsværksted”. Teknologi til selvkørende biler, elbil koblet til elnettet, virtual reality, diagnose af elbilens batteri, eye-catching og værktøjer til grøn omstilling er nogle af de tiltag, som de besøgende har ladet sig inspirere af.

Især modellen med de selvkørende biler udviklet af studerende fra Aalborg Universitet tiltrækker meget opmærksomhed. Bilerne kommunikerer med hinanden og holder automatisk tilbage for f.eks. udrykningskøretøjer. Modellen beviser, at det teknologisk er muligt at få biler til at interagere i et netværk uden at køre sammen.

300 elever fra erhvervsskoler

Flere end 300 elever fra erhvervsskoler i hele Jylland har også været forbi standen og her gav flere sig bl.a. i kast med TINV’s opfordring til at vise og bygge fremtidens transport med LEGO.

“Det har været nogle meget spændende dage, hvor vi har talt med mange mennesker med mange forskellige funktioner i transportbranchen,” siger sekretariatsleder i TINV, Lone Reppien Thomsen.

På standen har besøgende også haft mulighed for at prøve et gratis værktøj Grøn Beregner til at beregne på en omstilling til f.eks. el eller gas.

“Jo mere inspiration vi kan give fra TINV’s side, jo flere idéer kan andre få til, hvordan de kan arbejde med den grønne dagsorden og digitalisering i branchen, så vi er meget glade for at være tilstede på Transportmessen”, slutter Lone Reppien Thomsen.

På standen for Transportens Innovationsnetværk er følgende institutioner repræsenteret: DTU, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut og FORCE Technology.

 

For flere informationer kontakt:

Sekretariatsleder Lone Reppien Thomsen, 31187818

Ny metode baner vej for uvildig test af elbilens batteri

Ny metode baner vej for uvildig test af elbilens batteri

Èn million elbiler i 2030 forudsætter, at forbrugerne ved, hvad de kan sælge deres brugte elbil for igen. Helbredstilstanden for elbilens batteri er af afgørende betydning for gensalgsværdien af elbilen. En ny metode har en løsning klar til at diagnosticere batteriet uden direkte adgang til batteripakken.