Pressemeddelelse Invitation til nordisk konference om biomasse i tung transport:

Hvilken rolle spiller biomasse som drivmiddel i fremtidens tunge vejtransporter?

Efteråret 2016 er den globale klimaaftale fra Paris blevet underskrevet af så mange lande, at den nu er trådt i kraft. Herved er der kommet fokus på omstillingen af energiforsyningen.

Det vil få betydning for valg af energiformer, som i fremtiden skal benyttes til transport. Frem til 2030 skal CO2emissionerne fra transportsektoren i Norden reduceres med knap 40 %, og frem til 2050 er det forudsætningen, at de fossile brændstoffer, dvs. olie, kul og naturgas, er stort set udfaset.

Meget peger på, at fremtidens persontrafik vil være elektrificeret.  Når det gælder tung transport kan biomasse i form af f.eks. biogas og biodiesel være mulige energikilder til større eller mindre dele af transporterne.   Da omstillingen tager tid er det vigtigt, at den teknologiske udvikling kommer i gang nu.

Finn Hansen, Chef for HR og bæredygtighed, PostNord: ”Transporterhvervet er en del af løsningen, vi skal bringe nye mere bæredygtige transportløsninger på banen. Men er det er vigtigt, at der kommer fokus på den teknologiske udvikling, og at rammebetingelserne er i overensstemmelse med de udviklingsspor, der bliver enighed om, vi skal gå”:

Med den nordiske konference om biomasse i tung transport 6. december i København sættes der fokus på biomasse som drivmiddel i tung transport – muligheder og begrænsninger. Formålet er at samle den nyeste og bedste viden.

Der vil bl.a. være indlæg fra Scania, en verdensledende aktør inden for bæredygtige transportteknologier. De vil på konferencen fortælle om deres syn på den teknologiske udvikling inden for lastbilmotorer og nye drivmidler.

Direktør Christian Ibsen fra tænetanken CONCITO giver sit bud på hvad de internationale klimaaftaler betyder for brugen af biomasse til energi- og transportformål.

Pål Börjesson, professor ved Lund Universitet, vil give et indblik i bæredygtighedskriterier for vurdering af biobasserede drivmidler.

Carsten Poulsen fra Energistyrelsen vil fortælle om forhandlingerne i EU om de kommende fælles retningslinjer til biobasserede drivmidler.

Den svenske regering valgte i 2015 at Sverige skal være et af de første fossilfrie lande i verden, det stiller bl.a. krav til hurtig omstilling af transportsektoren. Håkan Johannson, Trafikverket, vil fortælle om vejene til en fossilfri transportsektor i Sverige.

Thomas Suse fra DSV og Søren Boas fra Post Nord, vil fortælle om mål og midler til mere bæredygtige transporter i de to virksomheder.

Mattias Goldmann, direktør i tænketanken Fores: ”De flesta nya personbilar kan vara eldrivna inom några år, men på tunga sidan är biodrivmedlen helt avgörande för att vi ska nå hållbara transporter. Därför är det mycket viktigt att samla erfarenheterna och konkretisera vad som behöver hända på nordisk nivå, och jag ser mycket fram emot denna heldag.”

Målgruppen for konferencen i København er transportvirksomheder, transportkøbere, myndigheder og beslutningstagere i øvrigt i forhold til transportsystemet samt videnspersoner (forskere og rådgivere).

Det samlede program og mere information kan findes på www.tinv.dk eller ved at følge dette link:

http://www.tinv.dk/arrangementer-1/2016/12/6/nordisk-konference-om-biomasse-i-tung-transport   

Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding er nødvendig.

Konferencen er et fælles initiativ mellem NTM Sverige, NTM Danmark, Concito og Fores med sigte på at belyse muligheder og potentialer for udvikling af bæredygtige løsninger i Norden på tværs af landegrænserne.


Mere information:

Lars Dagnæs, faglig koordinator TINV (lars@dagnaes.com),

Magnus Swahn (info@ntmcalc.org),

Mattias Goldmann (mattias.goldmann@fores.se)

Henrik Gudmundsson (hgu@concito.dk)