40 milliarder DKR til transportprojekter fra 2014-2020 i Horizon 2020.

Innovative virksomheder og forskere inden for transport kan søge støtte til deres udviklingsprojekter i EU's, forsknings- og Innovationsprogram Horizon 2020. Her ydes der støtte til projekter med fokus på intelligent, grøn og integreret transport. Der kan søges støtte til både små eller store projekter.

Horizon 2020 er EU’s ambitiøse Forskning og Innovationsprogram der løber fra 2014-2020, med nye opslag til projekter årligt. Der er stor fokus på innovation i virksomheder, og i at understøtte virksomheders forretningsideer, ikke mindst hos de små og mellemstore virksomheder.

I transport temaet i Horizon 2020 har danske ansøgere de senere år haft stor succes med at få hentet medfinansiering til deres udviklingsprojekter. Ikke mindst inden for emnerne bæredygtig transport, logistik og energieffektive fartøjer.  

Her er en oversigt over hvilke emner der kan søges støtte til:  

Ressourceeffektiv transport der respekterer miljøet.

  • Grønne køretøjer, farttøjer og fly: energi – og ressourceeffektivitet – og energistyring, alternative brændstofs løsninger, såsom gas, og batterier.

  • Infrastruktur: Innovative løsninger + konstruktioner, ressourceeffektivitet og sikker trafik, Forbedring af transport og mobilitet i urbane områder.

Bedre og tryg mobilitet

  • Logistik: Intelligente transportsystemer, Udvikling og anvendelse af nye koncepter for fragttransport, reduktion af trafikophobning

  • Renere og mindre støjende fly, biler og skibe for at øge miljøydelsen, nedsat påvirkning fra bl.a. godstrafik.

  • Sikkerhed: Signifikante forbedringer af mobiliteten af mennesker, Nedbringelse af ulykker og dødsfald.

Global ledelse af europæisk transport

  • Udvikling af næste generations transportmidler, Smarte kontrolsystemer, Avancerede produktionsprocesser, nye koncepter for transport

Målgruppe: projektpartnere/ansøgere kan både være små eller store virksomheder, forskningsinstitutioner, organisationer og kommuner. Det afgørende er at projektet løser en teknologisk/samfundsmæssig europæisk problemstilling, samt skaber vækst i de deltagende virksomheder.

Link til EU-DK Support for individuel rådgivning: http://eusupport.dk/da

Link til information om transport i Horizon 2020:

Link til projektopslag på Kommissionens hjemmeside (kaldet Participant Portal):