MDC og TINV certificeres som guldklynge af EU

Som den første maritime- og transportklynge i Danmark opnår MDC - Maritime Development Center – og herunder TINV – Transportens Innovationsnetværk - guldcertifikat af ECEI, der er de europæiske akkrediteringseksperter inden for klyngeorganisationer. ECEI arbejder for en standardisering de metoder som man bruger til at benchmarke klyngeorganisationes og innovationsnetværkenes ledelsesprocesser samt den måde de tilbyder deres services overfor medlemmerne.

Certificeringen er et led i professionaliseringen af ydelserne overfor vores medlemmer, som medfører, at MDC og TINV nu er blandt eliten af Danmarks klynger og innovationsnetværk. Europæiske klynger har ved en certificering af ECEI mulighed for at sammenligne sig med andre klynger i Europa, og samtidig giver opnåelsen af Gold Label en række fordele, nemlig en kvalitetsmæssig blåstempling af klyngeorganisationen, international synlighed samt lettere adgang til national og EU finansiering.

Guldet er en kvalitetsstempling af vores arbejde. At vi går systematisk til værks, at vi er stærke til at binde Det Blå Danmark sammen og at vi skaber resultater gennem vores aktiviteter: faglige og sociale arrangementer, konferencer og projekter. Vi er både stolte af og ydmyge over for det, vi har opnået indtil nu, men vi ser det også som en anerkendelse af, at vi konstant kan og skal søge at forbedre vores arbejde siger Mikkel Hansen, CEO i MDC.

MDC og TINV’s bestyrelsesformand Erik Østergaard, direktør for DTL ser certificering som særligt positiv og betragter den som en blåstempling af det arbejde MDC herunder også i TINV har lavet og fortsat vil lave. Vi har hele tiden været klar over at vores arbejde for det Blå Danmark i bred forstand har haft betydning og vi er derfor glade for at have fået papir på vores arbejde for det Blå Danmark

Jeg er meget glad for guldcertificeringen, dels som anderkendelse for en struktureret indsats dels giver det særdeles god mening, at Danmark har en guldklynge indenfor transport idet Transportens Innovationsnetværk (TINV) dækker både land- og sø, understreger netværksleder for Transportens Innovationsnetværk Lone Reppien Thomsen

Hvad er en klynge og innovationsnetværk
En klynge er en gruppe af virksomheder, der har slået sig sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre aktører for at skabe bedre samarbejdsrelationer og videndele inden for en branche, et fag- eller teknologiområde. I Danmark findes over 50 innovative klynger, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk, som hvert år hjælper ca. 16.500 virksomheder med at blive mere innovative, så virksomhederne kan skabe vækst og arbejdspladser. Klyngerne spænder bredt og har hvert sit fagområde, og med MDC’s nye guldcertificering kan vi sætte Det Blå Danmark og transporterhvervet i bred forstand på kortet blandt verdens stærkeste klynger.

At MDC og TINV har opnået guld er en flot europæisk anerkendelse af, at sekretariatet udviser excellent klyngeledelse. Det betyder bl.a., at der er styr på strategien, medlemshåndteringen, og at MDC og TINV har formået at udvikle og tilbyde de services og aktiviteter, som klyngens medlemmer har behov for.

Europæiske guldklynger er attraktive samarbejdspartner for andre klynger, virksomheder og organisationer både nationalt og internationalt. De europæiske guldklynger har desuden mulighed for at søge flere midler hjem til at skabe udvikling og innovation i deres medlemsvirksomheder, end klynger der ikke har opnået guld. For virksomheder i den maritime branche betyder MDC’s og TINV’s guld derfor adgang til et bredere og stærkere netværk og bedre adgang til funding siger Bolette van Ingen Bro, Direktør, Cluster Excellence Denmark