TINV har brug for din hjælp

Vi er i gang med at undersøge udvikling og innovation indenfor transportsektoren. Vores undersøgelse indeholder derfor spørgsmål om emner som krav til uddannelse og behov for nye ydelser og tilbud indenfor transport og logistik branchen.
 
Undersøgelsen er et samarbejde mellem Transportens Innovationsnetværk (TINV) og Center for Integrerende Innovations Ledelse ved Syddansk Universitet.
 
Du deltager for din virksomhed ved at følge dette link 
 
Vi har brug for jeres deltagelse! Dels fordi jeres holdning til de berørte emner er vigtig. Dels fordi de er nødvendige for at få et retvisende billede af, hvordan forholdene er i branchen. Derfor er der heller ikke nogen rigtige eller forkerte svar, eller virksomheder der er mere eller mindre relevante. Alle svar er vigtige og er med til at styrke undersøgelsen. 
 
Spørgeskemaet tager ca. 15 min og vi håber du/I har tiden til at gennemføre skemaet.
 
Hvis der er spørgsmål, skal I være velkomne til at kontakte Ian Stampe på: ian@sam.sdu.dk
 
På forhånd tak

Med venlig hilsen
Professor Mette Præst Knudsen, Center for Integrerende Innovations Ledelse