Kan vi sikre en fortsat udvikling af et effektivt transportsystem og samtidigt nedbringe klimabelastningen?

På et netværksmøde den 4. december vil Netværk for Transport og Miljø, TINV, belyse denne problemstilling gennem en række indlæg fra virksomheder, eksperter og organisationer.

Transport af varer er en vigtig forudsætning for det moderne samfund. Intet peger på, at der vil transporteret mindre i de kommende år, tværtimod. Udviklingen af transporterne indebærer også en udfordring for nærmiljøet i byerne og for det globale klima.

Hvordan kan vi sikrer et effektivt transportsystem og samtidigt reducere klimabelastningen og udslippet af sundhedsskadelige stoffer i byerne? Nye teknologier, bl.a. inden for motorteknologi, it og nye energiformer i transport, bl.a. el og brint, kan måske betyde at vi både kan sikre klima og miljø og udvikle transportsystemerne.

Transporterhvervet vil gerne bidrage til globale klimaløsninger og et lokalt godt bymiljø. Udfordringen er at skabe vækst og udvikling i virksomheden samtidigt med, at miljø og klimarbejdet sker med rettidig omhu. 

Overskriften for dagen er: ”Virksomhedernes vej til grønnere transporter i de kommende år”

Målet med netværksdagen er at give et overblik over mål og midler til den grønne omstilling på kort og mellemlangt sigt. Målgruppen er transportvirksomheder, transportkøbere, myndigheder og beslutningstagere i øvrigt i forhold til transportsystemet samt videnspersoner (forskere og rådgivere). Det er vigtigt, at målgruppen på baggrund af deltagelsen har et bedre overblik som grundlag for deres strategiske miljø- og klimarbejde både på kort og mellemlangt sigte. 

Netværksdagen vil blive afholdt hos DSV i Hedehusene. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Facts:
Dato: 4. december 2017 kl 10 – 16.15
Sted: DSV Hovedgaden 630, Hedehusene
Arrangementet gennemføres med støtte fra DSV og Forsknings- og Innovationsstyrelsen