Kom på forkant med fremtiden FORSK2025 - Sammenfatning

Offentlige strategiske investeringer i forskning skal bidrage til at løse samfundets udfordringer og skabe vækst og velstand. FORSK2025 skal danne grundlag for, at fremtidens investeringer i forskning foretages på baggrund af solid viden om samfundets forskningsbehov og de nye muligheder, som forskning kan føre med sig.

FORSK2025 udpeger fremtidens løfterige forskningsområder, som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter. Der er identificeret i alt 19 løfterige forskningstemaer inden for fire hovedområder:

  • Nye teknologiske muligheder
  • Grøn vækst
  • Bedre sundhed
  • Mennesker og samfund

I nærværende publikation sammenfattes de 19 forskningstemaer. 

Uddanelses og Forskningsministeriets hjemmeside
Læs mere her