Vejen til grønnere transporter

Vejen til grønnere transporter kræver dialog, samarbejde og fælles retningslinjer.

Senior chefkonsulent i Dansk Industri, Rune Noack, fortæller om rammerne for transportsektoren frem til 2050. 

Senior chefkonsulent i Dansk Industri, Rune Noack, fortæller om rammerne for transportsektoren frem til 2050. 

DSV var vært, da Transportens Innovationsnetværk (TINV) inviterede til netværksmøde med titlen: ’Virksomhedernes vej til grønnere transporter i de kommende år’.

Thomas Susé, Head of Group CSR i DSV, siger om rollen som vært for netværksmødet: ”DSV er vært i dag for at være med til at få sat miljøet på dagsordenen og få diskuteret, hvordan vi alle kan være med til at få sat CO2-reduktioner og grøn transport på agendaen”.

Målet med netværksdagen var at skabe et overblik over mål og midler til at nedbringe CO2-udslippet og nå klimamålene inden for transportområdet i henhold til Paris-aftalen, der har fokus på det globale klima og indsatsen frem mod 2050.

Formand for Netværk for Transport og Miljø og Seniorrådgiver i bæredygtig udvikling i PostNord, Søren Boas, siger om netværket og arbejdet mod grønnere transporter: ”Netværk for Transport og Miljø er skabt i erkendelse af, at vi ikke kan løse miljøproblemerne hver for sig. Vi er afhængige af vores kunder, men vi er også afhængige af den infrastruktur, der bliver stillet til rådighed. Vi er afhængige af teknologileverandørerne, IT-systemer, lastbilerne og varebilerne. Den eneste måde vi kan løse de her fælles miljøproblemer på, er ved at vi arbejder sammen – det vil sige kommuner, myndigheder, transportkøbere, transportudbydere og kunderne som modtagere”.

Se videoen fra dagen og hør mere om troen på en teknologisk ketchup-effekt, nødvendigheden for fælles globale retningslinjer og overgangen til eldrevne enheder som løsningen med den største miljøeffekt.

Førerløse teknologier vil give mindre miljøbelastning

Ifølge Mikkel Hansen, CEO i Maritime Development Center (MDC), TINV, vil en teknologitrend som førerløs teknologi påvirke transporten i de kommende år: ”Det er klart, at alle taler om autonomi i førerløs teknologi, så det vil på en måde påvirke transporten – spørgsmålet er hvordan? Vi forventer, at systemer kan spille meget mere sammen i fremtiden og give en større informationsudvikling og dermed en større optimeringsmulighed. Det giver mulighed for planlægning og programmering af enhedernes bevægelse for at skabe den mindst mulige miljøbelastning”. 

Mikkel Hansen betoner, at de autonome computersystemers indtog i langt højere grad kan være med til at sikre mere effektive og mindre miljøbelastende transporter: ”Styres sådan noget som start, stop og accelerationer af computersystemer og ikke af mennesker, giver det langt mere energieffektive bevægelser af enhederne”.