Vidste du at klynger styrker virksomhederne?

En ny undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at erhvervsklynger  og innovationsnetværk i høj grad fungerer som brobygger mellem virksomheder og forskere, og fremmer desuden udviklingen af innovative produkter og services. 

Hvert år deltager ca. 12.000 danske virksomheder i forskellige erhvervsklynger eller innovationsnetværk der har til formål at skabe nye samarbejdsrelationer og få inspiration og hjælp til innovationsarbejde. De mål lykkedes mange virksomheder med og bidrager derved til erhvervslivets udvikling, hvilket Uddannelses- og Forskingsminister Søren Pind er godt tilfreds med. 

Læs hele artiklen her

Sidste år lavede Uddannelses- og Forskningsministeriet en ny strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats, en strategi der bygger videre på de hidtil opnåede resultater, men nu med et endnu højere ambitionsniveau. Strategien lægger blandt andet vægt på tre indsatsområder der alle har til formål at understøtte regeringens og regionernes målsætning om, at styrke væksten og den videnbaserede udvikling i hele Danmark, styrke videnbroerne mellem erhvervsliv og forskning samt styrke Danmarks engagement i internationalt vidensamarbejde.

Hent publikationen her