Nyt og brugt fra TINV

Året 2017 er nu godt i gang og i TINV vil vi gerne præsentere dig for, hvad året vil bringe hos os:

Det absolutte nye fra TINV er et nyt koncept i formidlingen af viden. Efter en ide fra TI, og i samarbejde med Danske Busvognmænd og MCH, gennemføres fire Walk’n’talk guidede ture i hallerne ved årets Transportmesse 2017, der foregår 23. til 25. marts.
Torsdag er der arrangeret to walk’n’talk ture hvor vi, til udvalgte udstillere på ruten, stiller spørgsmålet ”Grøn lastbiltrafik – hvad kan branchen?” Fredag går turen rundt på Busmessen, hvor der søges svar på; ”Grøn bustrafik – hvad kan branchen?” og ”Hold på chaufføren – hvordan gør vi chaufførjobbet sikkert, sundt og spændende?”.

Brugt og alligevel nyt! Igen i år deltager TINV på Folkemødet på Bornholm, hvor TINV også er koordinator for fællesteltet med Innovationsnetværkene og GTSerne. Hvad er nyt? Måske ikke ordet disruption, selvom det nok vil blive udtalt mange gange ved det kommende folkemøde, men ideen i, at vi på tværs af Innovationsnetværkene, og på tværs af forskellig faglig indsigt, kan gøre en målrettet forskel.  Samme samfundsmæssige udfordring er blevet grundlaget for events i fællesteltet. Og måske er vi heldige at få en debat med uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind.

Nyt fra sekretariatet – i 2016 indledte vi et strategisk arbejde og satte mere fokus på TINVs medlemmer. Vi har inddelt medlemmerne i tre grupper; vidensøgerne, netværkerne og udviklerne. Udviklerne er medlemmer og virksomheder, der er med til at udvikle TINV og, er med til at sætte virksomhedernes udfordringer på dagordenen, gerne i fællesskab med andre, f.eks. i de faglige undernetværk. Netværkerne er medlemmer, der deltagere oftere og oftere i TINV arrangementerne. Tesen er, at deltagerne selvfølgelig kommer for at få den faglige viden, men også for at netværke og finde nye kontakter. Vidensøgerne er medlemmer, der kun kommer til arrangementer en enkelt gang, men dog ønsker at forblive medlem og modtage information fra TINV. Så hvad skal det bruges til? I første omgang holder vi øje med bevægelsen mellem grupperne. Drømmesenariet er, at medlemmer oftere kommer til arrangementerne og i sidste ende også engagerer sig og bruger innovationsnetværket som et redskab til at finde løsninger på udfordringer, hvor det ikke giver mening eller kan løses udelukkende internt i virksomheden. Når det er sagt, skal det nævnes, at vi forsat supporterer de enkelte virksomheder med interne udviklingsprojekter.

Brugt og still going strong. TINVs faglige arbejde tager forsat udgangspunkt i otte aktiviteter: Corporate social responsibility, Energi i transport, Innovation i transport, Intelligente Transportsystemer, Køretøjsteknologi, Logistik, Shipmanagement og Technology samt Uddannelses og kompetencer. Der arbejdes på kryds og tværs mellem aktiviteterne, hvilket betyder, at nogle virksomheder starter under én aktivitet men løsningen blev fundet i en anden aktivitet. Det betyder også, at der foregår et samarbejde mellem partnerne og i netværket ved udvikling af forskningsprojekter og ikke mindst i formidlingsarbejdet – det ligger i netværkets kultur!