Nu foreligger referat fra 4. møde i Godsnetværket

Den 28. februar afholdtes endnu et netværksmøde for Godstransporten i København. Fokus var denne gang på trafiksikkerhed, da der fortsat ses en stigning i antallet af dødsulykker med lastbiler i 2016. 

Nedenfor kan du hente referat og præsentation fra mødet samt en præsentation om Havarikommissionens undersøgelse af ulykker.

Næste møde i Godsnetværket vil være d. 06/06/2017 i Njalsgade i København. 

Dagsordenen så således ud:

 • Godkendelse af referat
 • Godkendelse af dagsorden
   
 • Tema 1. Trafikskkerhed
  • Oplæg 1. ” Ulykker med lastbiler”
   Mette Fynbo Havarikommissionen
  • Oplæg 2. ” Ulykker i København – hvad skete der i 2016?” Søren Troels Berg, Trafiksikkerhedsekspert Københavns Kommune
  • Oplæg 3.x “Trafiksikkerhed i virksomhederne.”, Maria Bryld Hansen, Rådet for Sikker Trafik
  • Oplæg 4. ”Transport safety in the future”
  • Stef Cornelis, Safer and Cleaner Trucks Officer, Transport Environment Bruxelles
    
 • Diskussion
  • Tema 3. Analyse af gods- og varetransporter i København
   Oplæg ved Michael Henriques, DTU Transport
    
 • Nyt fra Københavns Kommune
  • Status om læssezoner, skiltningen og dialogen med Vejdirektoratet
  • Status på Miljø- og fødesvarestyrelsens arbejde med vejledning om støjsvag varetransport
  • Status på EU-ansøgninger ved Finn Zöega, Teknologisk Institut
  • Status påBest Practice guide
  • Status på Eco-driving
  • Temaer til næste møde.