Fælleskommunikation om Innovationsnetværkenes Folkemødestand 2017

De 22 nationale og faglige Innovationsnetværk udgør en videninfrastruktur, så forskning kommer ud af universiteterne og nyttiggøres i landets virksomheder. Men det er også et redskab, der med vidt forskelligt fagligt fokus, kan aktiveres til at løse større samfundsudfordringer, som digital-, grøn- og teknologiomstilling.

 Mød repræsentanter for de danske innovationsnetværk på Folkemødet 2017 i A35 ”Grib mulighederne”

 På Folkemødet 2017 vil vi sætte fokus på metoder, forklarer Lone Reppien Thomsen fra Transportens Innovationsnetværk, der i år har koordineret fællesteltet. Vi vil gerne illustrere, hvordan vi på tværs af Innovationsnetværk er med til at få ny teknologi som f.eks. droner i spil, eller hvordan den ypperste teknologi indenfor lyd og underholdning kan bruges til behandling. I teltet er der også arrangementer målerettet innovation. Hvordan understøtter vi bedst virksomhedernes innovative udviklingsprocesser – med curling, kærlighed eller klaps? Vi diskuterer metoder brugt i andre lande, gamification og viser eksempler på, hvordan lifetracking-data og -service kan skabe liv i bymidten. Og skulle man trænge til biller med bløde løg, så diskuteres fremtidens ældremad lørdag.       

Innovationsnetværkene har til formål at styrke brobygning, samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og virksomheder om forskning og innovation samt at styrke forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder, og derigennem fremme videnbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet.

Vi ser, at flere og flere små og mellemstore virksomheder deltager i innovationsnetværkenes aktiviteter. Det nyeste Performanceregnskab viser, at der i 2015 deltog 12.000 virksomheder i de danske klynge- og netværksaktiviteter, hvoraf 1.223 virksomheder udviklede nye produkter, ydelser eller processer som direkte følge af deres deltagelse i en klynge eller netværk Derudover deltog ca. 6.000 virksomheder i matchmaking aktiviteter, der satte dem i kontakt med forskere, offentlige aktører og andre virksomheder. Disse matches førte i 2015 til lige omkring 1.800 konkrete samarbejdsprojekter.

Innovationsnetværk er et samfundsredskab, dels til at nyttiggøre viden, hvor de meget faglige netværk er forgrenet i hele landet, i virksomhederne og på universiteterne, dels arbejder netværkene på tværs af fag og dækker hele værdikæder, og endelig tør Innovationsnetværkene tage de større udfordringer op – det ligger ligesom i blodet på innovationsnetværkene, og derfor deltager innovationsnetværkene igen i år på Folkemødet, både med eget telt og som deltagere i en lang række debatter.

Grib mulighederne torsdag og lørdag i telt A35 på Danchells Anlæg. Vi ses på Folkemødet!