Viden deles på tværs af innovationsnetværk - Grib mulighedernes telt lørdag d. 17. juni 2017

Lørdag var der endnu engang travlt hos Innovationsnetværk Danmark på folkemødet. Dagen stod på fire arrangementer hvor det første havde overskriften:

Kom og se hvordan data og god service skaber liv i bymidten

Fra simpel dataindsamling fra en bymidte til værdifuldt indblik i kundernes adfærd - Big data er tidens udbredte buzzword, men mindre datasæt fra lokale områder kan også være af stor værdi. Hvor går kunderne hen? På hvilke tidspunkter? Og hvor lang tid bliver de?
Se programmet her

Brian Karlsen, Varehuschef Kvickly Rønne, næstformand i Rønne handelsstadsforening. Han beskriver her, hvad han fik ud af arrangementet.


Biller med bløde løg?

Antallet af ældre stiger. Det samme gør de ældres forventninger til den mad, de selv køber i supermarkedet eller som bliver leveret til f.eks. plejeboliger og hospitaler. Food Network satte fokus på fremtidens ældremad. Der blev sammensat et panel af ”de nye ældre” og andre med holdninger til mad. 
Se programmet her

Anne Hjernøe, KOK Foredragsholder, Anne Hjernøe sætter fokus på madglæde hos ældre og hvad det betyder at dagens måltid smager godt

Bent Claudi Lassen, Agronom tidl. Formand Danske Slagterier taler om fremtidens ældre og disses krav til den mad de får serveret, og hvordan vi målretter ældremaden til de grupper der måtte være


Gamification - innovation på spil

Hvordan kan man bruge spil og leg til at understøtte innovation? ’Gamification’ er betegnelsen for brugen af spil-elementer til formål, der ligger uden for spil og leg. Inden for det seneste årti er gamification blevet brugt til mange forskellige formål: Loyalitetsskabelse i forhold til brands, motivation ift. sundere livsførelse, understøttelse af læring osv. Men på det seneste har man også brugt gamification til at understøtte innovation og designprocesser.
Se programmet her


VR & Musik - Fra underholdning til behandling

Virtual Reality (VR) og Musik er mere end kilder til god underholdning. Vi lod eksperterne forklare om de spændende teknologiske muligheder og satte gang i debatten om de etiske spørgsmål, der rejser sig når vi bevæger os fra underholdning til behandling.
Se programmet her