TINVs formand får fornem hæder

EOstergaard04.jpg

FORNEM HÆDER TIL FORMANDEN FOR TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK OG MARITIME DEVELOPMENT CENTER

Adm. direktør hos DTL, Erik Østergaard er af Hendes Majestæt Dronningen blevet udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. Erik Østergaard blev allerede i 2004 udnævnt til Ridder under sin ansættelse som direktør i Scandlines-koncernen.

Erik Østergaard, der sidder som formand for Maritime Development Center og Transportens Innovationsnetværk, har de seneste 13 år stået i spidsen for Dansk Transport og Logistik. Erik Østergaards arbejde har altid været præget af, at transport er en meget væsentlig del af produktionskæden.

Eriks lange erhvervskarriere inden for såvel sø- som landtransport har gjort ham i stand til at tænke på tværs af sektorerne. Det være sig såvel kommercielt som politisk, og hans indsats har derfor medvirket til at skabe markante forretningsmæssige og politiske resultater til gavn for både virksomheder, erhvervet og samfundet som helhed.

Erik Østergaard har besat en lang række højtplacerede stillinger på både direktions- og bestyrelsesniveau i såvel ind- som udland inden for rederi-, havne- eller landtransportsektoren. Han har været udpeget til en lang række regeringskommissioner og fungerer i flere tillidshverv inden for transporterhvervet. m.fl. Han var også medvirkende til i 2012 at samle de Nordiske transport- og logistikorganisationer i Nordic Logistics Association med hovedkvarter i Bruxelles, hvor han har været formand siden etableringen.